Predmet: Katastar (17 - GI309)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastGeodezija
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti geodezije, geomatike i geoinformatike. Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti katastra.
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema u katastru.
Sadržaj predavanja: Katastarski sistemi, Tapijski sistem. Torensov katastar. Evropski parcelarni katastar. Registri nepokretnosti. Zemljišna knjiga, Načela Zemljišne knjige i knjižno prava. Zemljišnoknjižno telo. Zemljišnoknjižni uložak. Poduložak. Knjiga položenih ugovora. Knjižni upisi. Zemljišnoknjižni predmeti. Ostale evidencije (katastri). Evidentiranje (katastar) nepokretne imovine. Katastar nepokretnosti. Katastar 2.0 (FIG). Katastar vodova. Upravljanje katastrom i odgovornosti. Tehničke metode. Definicija, omeđavanje i prikaz međa. Uloga geodeta. Organizacioni aspekti katastra. Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata
Oblici nastave: predavanja; laboratorijske i auditorne vežbe; konsultacije; samostalna izrada obaveznih zadataka, kolokvijumi. Provera znanja: vođena i samostalna izrada obaveznih zadataka; testovi; završni ispit – u usmenom obliku (teorijski i praktični deo).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Lukić, V.Katastar nekretnina1995Šumarski fakultet, Banja LukaSrpski jezik
Miladinović, M.Katastar nepokretnosti2004Geokarta, BeogradSrpski jezik
Vukotić, Nj., Zrnić, J.Katastar vodova2001Viša građevinsko-geodetska škola u Beogradu, BeogradSrpski jezik
Begović, J., Smiljković, D.Katastar zemljišta i podzemnih vodova1990Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Vukotić, Nj., Trifković, M.Deoba parcela i tabli u katastru i komasaciji2004Viša geodetska škola, BeogradSrpski jezik
Gostović, M.Ka novom katastru1995Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Trifković M., Marinković G.Odabrana poglavlja iz katastra nepokretnosti2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada10.00
Predmetni projekatdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumnene35.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Marinković dr Goran
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Budimirov Tatjana
Asistent

Auditorne vežbe