Predmet: Digitalna obrada signala (17 - EK314)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.02.2008..


Predmeti kojima je preduslov predmet Digitalna obrada signala

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Digitalni filtridane
Digitalna obrada audio-signaladada
Kao uvodni predmet u niz predmeta koji se bave digitalnom obradom pojedinih vrsta signala, ovaj kurs ima obrazovni cilj da studentima pruži fundamentalna znanja o digitalnoj obradi signala i njenoj primeni. Cilj je da studenti nakon analognih upoznaju i digitalne signale i sisteme za njihovu obradu. Pored toga, kurs upoznaje studente i sa osnovama spektralne analize signala, kao i praktičnim aspektima A/D i D/A konverzije.
Studenti upoznaju osnovne algoritme obrade signala u diskretnom vremenu i najvažnije transformacije diskretnih signala, uključujući brzu Furijeovu transformaciju. Na auditornim i računarskim vežbama stiču praktična iskustva sa Matlab DSP Toolbox-om, gde analiziraju osobine diskretnih signala, osobine njihovih transformacija i stiču osnov za projektovanje frekvencijski selektivnih sistema. Studenti se upoznaju i sa osnovnim problemima estimacije spektra i načinima njihovog prevazilaženja.
• Praktični aspekti A/D i D/A konverzije i teoreme o odabiranju. • Transformacije diskretnih signala i veze među njima (ZT, FTD, DFT). • Brza Furijeova transformacija i brza konvolucija. • Primeri digitalnih FIR i IIR filtara i njihove karakteristike. • Osnovi estimacije spektra (parametarske i neparametarske metode).
Čitav tok predavanja (3 časa nedeljno) praćen je sinhronizovanim auditornim i računarskim vežbama. Predavanja se oslanjaju na PowerPoint prezentacije dostupne studentima u .pdf formatu. Na auditornim vežbama rešavaju se problemski zadaci u vezi sa osobinama diskretnih signala, njihovim transformacijama i osnovnom obradom. Kompletno gradivo praćeno je vežbama u Računarskom centru FTN, gde studenti stiču praktično iskustvo u radu sa softverskim alatima za digitalnu obradu signala, uključujući Matlab DSP Toolbox. Studenti se pripremaju za vežbe i rade domaće zadatke uz podršku web portala Katedre za telekomunikacije i obradu signala, koristeći posebno kreiran interaktivni on-line materijal. Stečena teorijska znanja proveravaju se u toku semestra u formi testa i kolokvijuma, a na završnom ispitu vrši se provera ukupno stečenih znanja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Sečujski, M., Jakovljević, N., Delić, V.Digitalna obrada signala2019Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Sečujski, M., Delić, V., Jakovljević, N., Radić, I.Zbirka zadataka iz digitalne obrade signala2014Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Milan Sečujski, Nikša Jakovljević, Vlado DelićPowerPoint prezentacije sa predavanja i on-line vežbe preko web portala Katedre za telekomunikacije i obradu signala2014Interni materijalSrpski jezik
Jakovljević, N., Sečujski, M., Suzić, S., Delić, V.Praktikum iz digitalne obrade signala2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumnene20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sečujski dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Simić dr Nikola
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stanojev Vuk
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stanojev Vuk
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Simić dr Nikola
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe