Predmet: Digitalni filtri (17 - EK411)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2008..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Digitalna obrada signaladane
Nakon sticanja fundamentalnih znanja o digitalnoj obradi signala na istoimenom predmetu, cilj ovog kursa je da proširi i produbi znanje studenata kroz upoznavanje sa naprednijim algoritmima i aplikacijama digitalne obrade signala. Cilj je da se upoznaju metode projektovanja digitalnih filtara i adaptivnih sistema koji se koristite u praksi.
Na predavanjima studenti će upoznati teorijske granice i metode projektovanja digitalnih filtara i adaptivnih sistema. Naučiće da izaberu optimalne strukture za realizaciju i da projektuju i složene sisteme za digitalnu obradu signala.
- Projektovanje filtara ad hoc metodom postavljanjem nula i polova u z-ravni (all-pass, notch, comb, diskretni rezonator). - Projektovanje FIR filtara pomoću metoda zasnovanih na: korišćenju prozorskih funkcija, odabiranju u frekvencijskom domenu i Parks-Maklelanovom algoritmu. - Projektovanje IIR filtara polazeći od analogne aproksimacije filtra korišćenjem impulsno-invarijantne i bilinearne trasformacije. - Adaptivini sistemi (Vinerov filtar, LMS). - Multirate sistemi. - Načini selekcije strukture realizacije digitalnih filtara.
Čitav tok predavanja (2 časa nedeljno) kontinuirano je praćen sinhronizovanim auditornim (1 čas) i računarskim vežbama (2 časa nedeljno). Predavanja izvodi profesor koristeći PowerPoint prezentacije koje su dostupne studentima u .pdf formatu. Prezentacije sa animacijama ilustruju ključne detalje na predavanjima. Na auditornim vežbama rešavaju se problemski zadaci. Kompletno gradivo praćeno je vežbama u Laboratoriji za digitalnu obradu signala na FTN, gde studenti stiču praktično iskustvo u radu sa softverskim alatima za projektovanje digitalnih filtara. Priprema za vežbe vrši se preko web portala Katedre pomoću posebno kreiranih on-line vežbi. Deo stečenih teorijskih znanja se proverava u toku semestra u formi testa, a na završnom ispitu vrši se provera ukupno stečenih znanja na ovom kursu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Sečujski, M., Jakovljević, N., Delić, V.Digitalna obrada signala2019Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Sečujski, M., Delić, V., Jakovljević, N., Radić, I.Zbirka zadataka iz digitalne obrade signala2014Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Sečujski, M., Jakovljević, N., Delić, V.Prezentacije sa predavanja i on-line vežbe preko web portala Katedre za telekomunikacije i obradu signala2015Interni materijalSrpski jezik
Milić, Lj., Dobrosavljević, Z., Ćertić, J.Uvod u digitalnu obradu signala2015Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumnene20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jakovljević dr Nikša
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stanojev Vuk
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kljajić Jovana
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kljajić Jovana
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Stanojev Vuk
Asistent

Laboratorijske vežbe