Predmet: Uvod u programiranje (17 - IZOO05)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 27.04.2014..


Predmeti kojima je preduslov predmet Uvod u programiranje

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnove testiranja softveradane
Mobilne informacione tehnologijedane
Algoritmi i strukture podatakadane
Nastavni predmet ima za cilj da studenti ovladaju osnovnim principima i tehnikama izrade proceduralnih programa. Kurs je fokusiran na planiranje i organizaciju programa, kao i na razumevanje uloge programiranja u rešavanju problema.
Studenti će nakon uspešno položenih predispitnih i ispitnih obaveza biti osposobljeni da: razumeju sintaksu i semantiku programskog jezika; razumeju osnovne tipove podataka; koriste različite tehnike za rešavanje problema; samostalno struktuiraju program korišćenjem dekompozicije i apstrakcije; razvijaju jednostavnije korisničke programe i algoritamski razmišljaju. Studenti će steći veštinu programiranja u programskom jeziku C#.
Oblik i svrha programskih jezika, karakteristike programskog jezika C#, elementi programa. Rukovanje brojevima: pojam tipova podataka, numerički tipovi podataka, reprezentacija brojeva u računaru, akumulatorske promenljive, korišćenje matematičkih funkcija. Rukovanje stringovima: pojam stringa i njegova računarska reprezentacija, operacije nad stringovima, formatiranje stringova. Grananje u programu: pojam grananja u programu, jednostruko, dvostruko i višestruko grananje, obrada izuzetaka. Petlje i logički izrazi: pojam petlje, konačna i beskonačna petlja, ugneždene petlje, Bulova algebra i Bulovi izrazi. Potprogrami: dekompozicija programa, pozivanje potprograma, prenos parametara i rezultata, kolekcije potprograma. Pojam i primena rekurzije. Kolekcije podataka: pojam niza, operacije nad nizovima, višedimenzionalni nizovi. Razvoj programa: reprezentacija realnog sistema u računarskom programu, testiranje programa. Analiza algoritama: osnove za analizu efikasnosti algoritama, pojam pretraživanja, linearna i binarna pretraga, pojam i algoritmi sortiranja.
Nastava predavanja je frontalna i podrazumeva primenu najsavremenijih didaktičkih sredstava i metoda. Nastava vežbanja se u celini izvodi u specijalizovanim vežbaonicama sa računarskom podrškom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Malbaški, D.Odabrana poglavlja metoda programiranja2002Tehnički fakultet, ZrenjaninSrpski jezik
Michaelis M., Lippert E. Essential C# 5.0 (4th Edition) 2012Addison/WesleyEngleski
Sladojević S., Arsenović M., Karanović M.Osnove programiranja - udžbenik u pripremi2019Srpski jezik
Louden C.K., Lambert A.K.Programming Languages: Principles and Practice2012Course Technology Cengage LearningEngleski
Luković I., Ristić S., Stefanović D., Rakić-Skoković M.Osnove računarskih tehnologija i programiranja - priručnik za vežbe2007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kraus L.Programski jezik C# sa rešenim zadacima2014Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Kraus, L.Programski jezik C++: sa rešenim zadacima2014Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada15.00
Složeni oblici vežbidada15.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sladojević dr Srđan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Arsenović Marko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Đorđević Sofija
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Krstić Dušan
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Žuvela Tamara
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Šaranović Maša
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe