Predmet: Projektovanje informacionih sistema (17 - IZOO53)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.10.2012..

Nastavni predmet se izučava u cilju sticanja saznanja o mestu i ulozi informacionog sistema u postupcima upravljanja realnim sistemom, o metodološkim putevima u analizi i projektovanju informacionih sistema i glavnim segmentima njihove strukture. Studenti se osposobljavaju za kompetentno učešće u procesima inženjeringa, reinženjeringa i dokumentovanja informacionih sistema kao i njihovu evaluaciju, eksploataciju i održavanje u funkciji.
Slušaoci nastavnog predmeta tokom kursa stiču kvalitetna znanja u oblasti inženjeringa i reinženjeringa informacionih sistema, praktično rade na zadacima iz oblasti analize sistema i modeliranja sistemskih struktura i u tom kontekstu ovladavaju nizom namenskih, standardizovanih i širom sveta primenjivanih metoda, sredstava i alata za datu namenu.
Osnovni pojmovi i objašnjenja. Inženjering i reinženjering informacionih sistema. Životni ciklus informacionog sistema (IS). Strateško planiranje razvoja i izgradnje IS. Analiza sistema - metode, tehnike i alati. Metodološki pristupi u razvoju i izgradnji IS. Modeliranje sistemskih struktura. Metode i sredstva modeliranja baza podataka. Modeliranje programskih osnova. Tehničke osnove IS. Kadrovi za razvoj, eksploataciju i održavanje sistema. Testiranje i uvođenje sistema u funkciju. Održavanje. Dokumentovanje IS.
Nastava se izvodi u formi predavanja i laboratorijskih, računarom podržanih vežbi. U okviru nastave vežbi predviđa se i samostalna izrada obaveznih seminarskih radova, uz mogućnost otvorenih konsultacija sa predmetnim nastavnicima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Booch, G., Maksimumchuk, R. A., Engle, M. W., Yuang, B. J., Conallen, J., Houston, K. A.Object-Oriented Analysis and Design with Applications (3rd Edition)2007Addison - WesleyEngleski
Pressman, R. S., Maxim, B. R.Software Engineering: A Practitioners Approach (8th edition)2014McGraw-HillEngleski
Marakas, G. M.System Analysis and Design - An Active Approach (2nd edition)2004Prentice-HallEngleski
Favre, L.Model Driven Architecture for Reverse Engineering Technologies: Strategic Directions and System Evolution2010Engineering Science Reference, HersheyEngleski
Avison, D., Fitzgerald, G.Information Systems Development : Methodologies, Techniques & Tools2006McGraw Hill Education, LondonEngleski
Perišić, B.Osnovi softverskog inženjerstva2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mirković dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ćulibrk dr Dubravko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dakić Dušanka
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Koprivica Sara
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Milićević Anđela
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Nikolić Danilo
Asistent

Računarske vežbe