Predmet: Matematika 1 (17 - Z104)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Usvajanje osnovnih znanja iz više matematike i osposobljavanje studenata da stečena znanja primene u drugim opštim i stručnim predmetima. Razvijanje sposobnosti logičkog mišljenja, analiziranja podataka i zaključivanja na osnovu rezultata analize podataka.
Osnovna znanja iz više matematike. Osposobljenost studenata za samostalno korišćenje stečenog matematičkog znanja u stručnim predmetima. Razvijeni apstraktno i logičko mišljenje i sposobnost zaključivanja na osnovu analize podataka.
Kompleksni brojevi. Vektori, skalarni i vektorski proizvod, primena u mehanici. Analitička geometrija u prostoru, prava, ravan i međusobni odnosi. Determinante i sistemi linearnih jednačina. Metode rešavanja sistema linearnih jednačina. Matrice i primena u rešavanju sistema linearnih jednačina. Polinomi i racionalne funkcije. Bezoutov stav. Brojni nizovi. Granična vrednost funkcije. Izvod funkcije. Ispitivanje funkcija.
Predavanja i vežbe. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja.Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu,može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku kolokvijuma (zadaci i test iz teorije). U toku nastavnog procesa se daju i domaći zadaci koje studenti mogu da rešavaju samostalno ili po grupama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Adžić, N.Matematika : za Arhitektonski odsek2001Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Nikić, J., Čomić, I.Matematika jedan. Deo 12003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Adžić, N.,Lužanin., Z., Ovcin, Z.Zbirka rešenih zadataka iz Matematike : za arhitektonski odsek1998Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraZbirka rešenih zadataka iz Matematike 12009Fakultet tehničkih nauka, Novi SadEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Gilezan dr Silvia
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nedović dr Ljubo
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić dr Tibor
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kiš Maria
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Tošić Stefan
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Palalić Tamara
Asistent

Auditorne vežbe