vanr. prof. dr Srđan Kostić


Nedostaje slika

dr Srđan Kostić

Vanredni profesor


Telefon021/485-2608
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 202

SRĐAN D. KOSTIĆ, rođen je 19. decembra 1986.g. u Leskovcu. Diplomirao na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu 2010.g. na smeru za Geotehniku sa ocenom 10,0 kao student generacije. Doktorirao 2013.g. na matičnom fakultetu sa temom ,,Nelinearno dinamičko modelovanje potresa izazvanih promenom naponskog stanja pri izradi horizontalnih podzemnih prostorija''. U periodu 2010-2015.g. bio je angažovan na matičnom fakultetu na realizaciji inženjerskih, istraživačko-razvojnih i naučnih projekata. U Institut za vodoprivredu ,,Jaroslav Černi''prelazi 2015.g., gde je danas na poziciji šefa Sektora za geologiju, i u zvanju viši naučni saradnik. Na Rudarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci je od 2014.-2022.g. u zvanju docenta i vanrednog profesora držao nastavu iz predmeta ,,Geomehanika'' i ,,Mehanika stena i tla'', a od 2022.g. je angažovan u nastavi na poslediplomskim studijama. Za vanrednog profesora za užu naučnu oblast Geotehnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu izabran je 2022.g., gde drži nastavu iz predmeta ,,Inženjerska geologija''. Bio je mentor na izradi dve doktorske disertacije. Objavio je preko 30 radova u referentnim međunarodnim časopisima, autor/koautor je 2 monografije nacionalnog značaja, 3 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, 2 udžbenika, 4 tehnička rešenja, prezentovao je oko 50 saopštenja na međunarodnim i domaćim naučno-stručnim skupovima, i dr. Prema referentnim indeksnim bazama njegovi radovi su citirani oko 330 puta bez autocitata (Hiršov indeks: 11). Za dopisnog člana AINS izabran je 2022.g.

Vanredni profesor
01.04.2023.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Nelinearno dinamičko modelovanje potresa izazvanih promenom naponskog stanja pri izradi horizontalnih podzemnih prostorija

Doktorat

Rudarsko inženjerstvo

Rudarsko-geološki fakultet

2013

Mogućnost istraživanja klizišta ,,Mala Vinča'' primenom postupka skeniranja georadarom

Osnovne studije (po starom)

Geološko inženjerstvo

Rudarsko-geološki fakultet

2010

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorGeotehnikaUniverzitet u Novom Sadu01.04.2023.