Istraživač pripravnik Nevena Conić


Nedostaje slika

Nevena Conić

Istraživač pripravnik


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeIstraživač pripravnik

Nevena Conić je rođena 16. juna 1992. godine u Ćupriji. Završila je Ekonomsko - trgovinsku školu u Paraćinu, (smer finansijski administrator), kao nosilac Vukove diplome. Diplomirala je 2015. godine na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, modul Računovodstvo i poslovne finansije, sa prosečnom ocenom 9,72. Master studije je završila 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, modul Računovodstvo i poslovne finansije, sa prosečnom ocenom 10,00. Po završetku studija radila je kao revizor u Beogradu, a potom i kao finansijski konsultant i revizor u Novom Sadu. Školske 2021/2022 je upisala doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Od 1. maja 2022. zaposlena je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kao istraživač pripravnik.

Istraživač pripravnik
01.06.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač pripravnik01.05.2022.31.12.2022.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Istraživač pripravnikMenadžment i investicije u inženjerstvuFakultet tehničkih nauka27.04.2022.