Asistent Nina Kozma


Nedostaje slika

Nina Kozma

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Nina Kozma rođena je 13.01.1998. godine u Subotici, Republika Srbija. Po završetku gimnazije, nastavila je školovanje na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, na studijskom programu Inženjerstvo informacionih sistema. Diplomski rad pod nazivom „Projektovanje informacionog sistema za podršku poslovanja prodavnice knjiga“ odbranila je 31.8.2021. godine sa ocenom 10. Iste godine, upisala je master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, studijski program Inženjerstvo informacionih sistema. Tokom trajanja školskih 2018/2019. i 2019/2020. godina, bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a u toku školske 2020/2021. godine postala je dobitnik stipendije Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije – Dositeja.

Asistent
01.11.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi05.11.2022.30.09.2023.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Saradnik u nastavi05.11.2021.04.11.2022.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka01.11.2023.
Saradnik u nastaviInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka05.11.2022.
Saradnik u nastaviInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka05.11.2021.