Istraživač saradnik Milena Ninović


Nedostaje slika

Milena Ninović

Istraživač saradnik


Telefon0214852487
E-mail
Akademsko zvanjeIstraživač saradnik
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Istraživač saradnik
10.03.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik27.12.2022.09.03.2023.Departman za saobraćaj
Istraživač pripravnik01.01.2022.26.12.2022.Departman za saobraćaj
Istraživač pripravnik01.01.2021.31.12.2021.Departman za saobraćaj
Istraživač pripravnik01.01.2020.31.12.2020.Departman za saobraćaj
NazivU Ustanovi
Monitoring elektromagnetskog polja upotrebom senzora NARDA AMS 8061

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2018

Primena softvera QGIS i programskog jezika Python u analizi podataka

Master rad

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2019

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDumnić S., Mostarac K., Ninović M., Jovanović B., Buhmiler S.: Application of the Choquet Integral: A Case Study on a Personnel Selection Problem, Sustainability, 2022, Vol. 14, No. 9, ISSN 2071-1050
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNinović M., Dumnić S.: Application of Blockchain technology in the postal and logistics sector, 13. International Conference Life Cycle Engineering and Management - ICDQM, Prijevor: Istraživački centar DQM, Prijevor, 23-24 June, 2022, pp. 265-270, ISBN 978-86-86355-48-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNinović M., Dumnić S., Trubint N.: The impact of digitalization on the transformation of postal and logistics systems, 1. International Conference od Advances in Traffic and Communication Technologies - ATCT, Sarajevo: University of Sarajevo, Faculty of Traffic and Communications, 26-27 May, 2022, pp. 43-49
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDupljanin Đ., Ninović M., Dumnić S., Atanasković P.: Crowdsourced delivery systems – companies experiences and application possibilities, 8. International Conference Towards a Human City, Novi Sad: DEPARTMENT OF TRAFFIC ENGINEERING, FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES , 11-12 November, 2021, pp. 289-294, ISBN 978-86-6022-371-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNinović M., Čačić N., Šarac D.: The state and shortcomings of e-banking in Serbia, 17. International Symposium SymOrg, Zlatibor: University of Belgrade – Faculty of Organizational Sciences, 7-9 September, 2020, pp. 693-699, ISBN 978-86-7680-385-9
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaPitka P., Lazarević M., Kovačević (Savković) T., Jović A., Ninović M.: Komparacija brzog autobuskog i lakog šinskog prevoza na osnovu SWOT analize , Put i saobraćaj, 2022, Vol. 68, No. 2, pp. 41-45, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(M53) Rad u naučnom časopisuNinović M.: Primena softvera QGIS i programskog jezika Python u analizi podataka , Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2020, Vol. 35, No. 2, pp. 242-245, ISSN 0350-428X, UDK: 656.8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniČačić N., Ninović M., Šarac D.: Pregled stanja i perspektive razvoja poštanskog tržišta, 40. Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju PosTel, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Saobraćajni fakultet, 29-30 Novembar, 2022, pp. 133-142, ISBN 9788673954615
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNinović M., Šarac D., Trubint N., Dumnić S.: Inicijative za optimizaciju procesa uručenja pošiljaka u gradovima , 24. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Prijevor: Istraživački centar DQM, Prijevor, 24-25 Jun, 2021, pp. 208-215, ISBN 978-86-86355-45-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDumnić S., Ninović M., Dupljanin Đ.: Logistička saradnja u ekonomiji deljenja, 39. Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju PosTel, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Saobraćajni fakultet, 30-1 Novembar, 2021, pp. 107-114, ISBN 978-86-7395-445-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTrubint N., Dumnić S., Dupljanin Đ., Ninović M.: Otvaranje Svetskog poštanskog saveza za sve zainteresovane strane , 38. Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju PosTel, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Saobraćajni fakultet, 1-2 Decembar, 2020, pp. 91-96, ISBN 978-86-7395-410-3
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Istraživač saradnikPoštanski saobraćaj i komunikacijeFakultet tehničkih nauka27.12.2022.
Istraživač pripravnikPoštanski saobraćaj i komunikacije01.01.2021.
Istraživač pripravnikPoštanski saobraćaj i komunikacije27.11.2019.