Asistent sa doktoratom dr Bojana Milić


Nedostaje slika

dr Bojana Milić

Asistent sa doktoratom


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent sa doktoratom
20.02.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik01.06.2022.19.02.2023.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Istraživač saradnik01.01.2022.31.05.2022.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Istraživač saradnik25.04.2021.31.12.2021.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Istraživač pripravnik01.05.2018.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
NazivU Ustanovi
Struktura socijalne motivacije i lična angažovanost u radu

Diploma

Psihološke nauke

Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić"

2013

Liderstvo u funkciji unapređenja kreativnosti i inovativnog ponašanja zaposlenih

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2022

Uticaj motivacije i dizajna posla na razvoj zaposlenih

Master rad

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2015

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka20.02.2023.
Istraživač pripravnikLjudski resursi i komunikacijeFakultet tehničkih nauka25.04.2021.
Istraživač saradnikLjudski resursi i komunikacijeFakultet tehničkih nauka25.04.2021.
Istraživač pripravnikLjudski resursi i komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.01.2021.
Istraživač pripravnikLjudski resursi i komunikacijeFakultet tehničkih nauka25.04.2018.