Asistent sa doktoratom Danilo Stipić


Nedostaje slika

Danilo Stipić

Asistent sa doktoratom


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent sa doktoratom
01.12.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom01.05.2023.30.04.2026.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Asistent01.03.2022.30.04.2023.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Asistent01.03.2019.28.02.2022.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Saradnik u nastavi01.03.2018.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStipić M., Fabian Đ., Budinski Lj., Stipić D., Kolaković S.: Statistical analysis of ice related issues on the Danube at Novi Sad/ Statistička analiza pojava vezanih za led na Dunavu kod Novog Sada, 8. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Građevinski fakultet Subotica, 22-23 April, 2021, pp. 439-444, ISBN 978-86-80297-73-6, UDK: 556.535(282.243.7)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Stipić D., Vasić M., Đogo M., Jeftenić G., Kolaković S.: Analysis of seepage control and slope stability of the "Vranjaš" embankment dam- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJeftenić G., Kolaković S., Stipić D., Kolaković S., Budinski Lj., Šešlija M.: Using hydraulic modeling in an open channel flow and various restrications base on iron gate canyon, Danube section km 1116.2-943.0, 7. Građevinarstvo nauka i praksa, Kolašin, 10-14 March, 2020, ISBN 978-86-82707-32-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStipić D., Budinski Lj.: Primeri analize hidrauličkog udara u vodovodnim sistemima primenom softverski paket AFT Impulse, 18. Naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), Niš, 25-26 Oktobar, 2018
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStipić D., Budinski Lj.:Primeri analize hidrauličkog udara u vodovodnim sistemima primenom softversog paketa AFT Impulse, 18. Naučno savetovanje srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i srpskog društva za hidrologiju (SDH), Niš: Građevinski fakultet Beograd, 25-26 Oktobar, 2018
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Budinski Lj., Jeftenić G., Stipić D.: Softver za matematičko modeliranje ravanskog strujanja i transporta konzervativnog zagađenja baziran na lattice Bolzmann postupku i CUDA platformi za paralelno procesiranje - 2D CCLBM, 2020
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomHidrotehnikaFakultet tehničkih nauka01.05.2023.
AsistentHidrotehnikaFakultet tehničkih nauka01.03.2022.
AsistentHidrotehnika01.03.2019.
Saradnik u nastaviHidrotehnika01.03.2018.