doc. dr Mehmed Batilović


Nedostaje slika

dr Mehmed Batilović

Docent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Mehmed Batilović rođen je 21. februara 1992. godine u Tutinu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, sa odličnim uspehom, kao nosilac Vukove diplome. Jula 2010. godine upisao je osnovne akademske studije na studijskom programu Geodezija i geomatika Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Diplomirao je u septembru 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,62. U oktobru iste godine upisuje master akademske studije na studijskom programu Geodezija i geomatika Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Master studije završio je u septembru 2015. godine, sa prosečnom ocenom 10,00, odbranivši master rad na temu „Identifikacija pomeranja primenom različitih metoda deformacione analize”. Tokom studija bio je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije „Dositeja”. Doktorske akademske studije upisao je u novembru 2015. godine na studijskom programu Geodezija i geomatika Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Robusna ocena deformacija u slobodnim geodetskim mrežama primenom evolutivnih optimizacionih algoritama” odbranio je 25. januara 2021. godine.

Od marta 2016. godine zaposlen je u zvanju asistenta na Katedri za hidrotehniku i geodeziju, Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Geodezija izabran je u julu 2021. godine. Učestvuje u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama studijskog programa Geodezija i geoinformatika na predmetima: Osnove geonauka, Račun izravnanja, Inženjerska geodezija 1, Inženjerska geodezija 2, Uvod u deformaciona merenja i analizu, Integrisani sistemi premera, Inženjerska geodezija 3, Odabrana poglavlja iz geodetskih mreža i njihova optimizacija i Odbrana poglavlja iz deformacionih merenja i analize. U decembru 2021. godine imenovan je za šefa Laboratorije za geodeziju na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju.

U dosadašnjoj naučnoistraživačkoj karijeri objavio je ukupno 45 radova, od kojih je 9 publikovano u međunarodnim naučnim časopisima. Koautor je bitno poboljšanog tehničkog rešenja na međunarodnom nivou pod nazivom „GSCaster – Softverski sistem za distribuciju RTK korekcija”. Recenzirao je radove u međunarodnim naučnim časopisima Journal of Surveying Engineering, Measurement i Geo-spatial Information Science. Tokom 2018. godine bio je član istraživačkog tima na naučnom projektu Robust low-cost fiber-optic 2D deflection sensor (Proof of concept program u okviru Erasmus+ projekta IF4TM). U okviru saradnje sa privredom učestvovao je u realizaciji preko 40 projekata iz oblasti geodetskog monitoringa pomeranja i deformacija, inženjerske geodezije, digitalne fotogrametrije, geografskih informacionih sistema, mobilnog i terestričkog laserskog skeniranja kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Docent
01.12.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent22.07.2021.21.07.2026.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Asistent07.03.2019.06.03.2022.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Asistent07.03.2016.06.03.2019.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
NazivU Ustanovi
Primena Pelcerove metode u određivanju deformacija

Diploma

Geodetsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Robusna ocena deformacija u slobodnim geodetskim mrežama primenom evolutivnih optimizacionih algoritama

Doktorat

Geodetsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2021

Identifikacija pomeranja primenom različitih metoda deformacione analize

Master rad

Geodetsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBatilović M., Đurović R., Sušić Z., Kanović Ž., Cekić Z.: Robust Estimation of Deformation from Observation Differences Using Some Evolutionary Optimisation Algorithms, Sensors, 2022, Vol. 22, No. 1, ISSN 1424-8220
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMarković M., Bajić J., Batilović M., Sušić Z., Joža A., Stojanović G.: Comparative Analysis of Deformation Determination by Applying Fiber-optic 2D Deflection Sensors and Geodetic Measurements, Sensors, 2019, Vol. 19, No 4, ISSN 1424-8220
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBatilović M., Sušić Z., Kanović Ž., Marković M., Vasić D., Bulatović V.: Increasing efficiency of the robust deformation analysis methods using genetic algorithm and generalised particle swarm optimisation, Survey Review, 2020, ISSN 0039-6265
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBatilović M., Kanović Ž., Sušić Z., Marković M., Bulatović V.: Deformation analysis: the modified GREDOD method, Geodetski vestnik, 2022, Vol. 66, No. 1, pp. 60-75, ISSN 0351-0271, UDK: 004.021:528.3
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBatilović M., Sušić Z., Marković M., Petković M., Nikolić G., Ninkov T.: The efficiency of different outlier detection approaches in geodetic networks: case study for Pobednik statue, Geodetski vestnik, 2018, Vol. 62, No 2, pp. 293-305, ISSN 0351-0271, UDK: 528.1:528.41(497.11Beograd)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSušić Z., Batilović M., Ninkov T., Bulatović V., Aleksić I., Nikolić G.: Geometric deformation analysis in free geodetic networks: case study for Fruška Gora in Serbia, Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2017, Vol. 14, No 3, pp. 341-355, ISSN 2336-4351
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSušić Z., Batilović M., Ninkov T., Aleksić I., Bulatović V.: Identification of Movements using Different Geodetic Methods of Deformation Analysis, Geodetski vestnik, Journal of the Association of Surveyors of Slovenia, 2015, Vol. 59, No 3, pp. 537-553, ISSN 0351-0271, UDK: 528.02
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSantrač N., Benka P., Batilović M., Zemunac R., Antić S., Stajić M., Antonić N.: Accuracy analysis of UAV photogrammetry using RGB and multispectral sensors, Geodetski vestnik, 2023, Vol. 67, No. 4, pp. 459-472, ISSN 0351-0271, UDK: 528.7
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSušić Z., Batilović M., Đurović R., Marković M., Vujinović M.: Deformation analysis of Ratkov Laz bridge using Pelzer and IWST method , Geodetski vestnik, 2023, Vol. 67, No. 4, pp. 487-504, ISSN 0351-0271, UDK: 528.482
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentGeodezijaFakultet tehničkih nauka22.07.2021.
AsistentGeodezijaFakultet tehničkih nauka07.03.2019.
AsistentGeodezijaFakultet tehničkih nauka07.03.2016.