doc. dr Željko Vuković


Nedostaje slika

dr Željko Vuković

Docent


Telefon021/485-4562
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Željko Vuković rođen je u Novom Sadu 1985. godine. Završio je gimnaziju Isidora Sekulić u Novom Sadu. Master rad na Fakul­tetu tehničkih nauka pod nazivom: Sistem integracija u oblasti zdravstva primenom Apache Camel platforme odbranio je 2013. godine. Iste godine izabran je u zvanje saradnika u nastavi. U zvanje asistent-master izabran je 2014. godine.

Docent
01.07.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.02.2013.01.01.2014.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Stručni saradnik-Laborant01.02.2020.Katedra za informatiku
Asistent01.02.2014.Katedra za informatiku
NazivU Ustanovi
Jedan primer implementacije generičke standardne forme

Diploma

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2012

Modelom vođena semantička integracija poslovnih apkikacija

Doktorat

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2019

Sistem integracija u oblasti zdravstva primenom Apache Camel platforme

Master rad

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2013

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuDejanović I., Vaderna R., Milosavljević G., Vuković Ž.: TextX: A Python tool for Domain-Specific Languages implementation, Knowledge-Based Systems, 2017, Vol. 115, pp. 1-4, ISSN 0950-7051
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuFilipović, M., Vuković, Ž., Dejanović, I., & Milosavljević, G. (2021). Rapid Requirements Elicitation of Enterprise Applications Based on Executable Mockups. Applied Sciences, 11(16), 7684.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVuković Ž., Milanović N., Vaderna R., Dejanović I., Milosavljević G., Malbaša V.: Semantic-aided automation of interface mapping in enterprise integration with conflict detection, Information Systems and e-Business Management, 2016, Vol. 14, ISSN 1617-9846
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVaderna, R., Vuković, Ž., Dejanović, I., & Milosavljević, G. (2018). Graph Drawing and Analysis Library and Its Domain-Specific Language for Graphs’ Layout Specifications. Scientific Programming, 2018.
(M30) Zbornici međunarodnih naučnih skupovaVuković, Ž.; Milanović N.; Bauhoff G. "Prototype of a Framework for Ontology-aided semantic conflict resolution in enterprise integration", ICIST 2015 - International Conference on Internet Society Technology and Management
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniVuković Ž., Milosavljević G.: Semi-automated Interface Mapping in Enterprise Application Integration, 6. International Conference on Applied Internet and Information Technologies, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical Faculty ”Mihajlo Pupin”, 5-6 Oktobar, 2017, pp. 18-24, ISBN 978-86-7672-304-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVuković Ž.; Milanović N.; Vaderna R.; Dejanović I.; Milosavljević G. "SAIL: A Domain-specific Language for Semantic-aided Automation of Interface Mapping in Enterprise Integration", 10th OTM/IFAC International Workshop on Enterprise Integration, Interoperability and Networking (EI2N’2015)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVaderna R., Vuković Ž., Okanović D., Dejanović I.: A Domain-Specific Language for Service Level Agreement Specification, 7. International Conference on Information Technology - ICIT, Amman, 12-15 Maj, 2015, ISBN 978-9957-8583-3-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTodorović N., Lukić A., Zoranović B., Vaderna R., Vuković Ž., Stoja S.: RoseLib: A Library for Simplifying .NET Compiler Platform Usage, 8. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for information systems and computer networks, 11-14 Mart, 2018, pp. 216-221
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBošnjak A., Kaplar A., Kaplar S., Filipović M., Ivković Ž., Vuković Ž., Stoja S.: WPFGen: A Code Generator for Rapid Development of Windows Presentation Foundation Applications, 8. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for information systems and computer networks, 11-14 Mart, 2018, pp. 251-255
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOkanović D., Vidaković M., Vuković Ž., Mitrović D., Ivanović M.: Editor for Agent-Oriented Programming Language ALAS, 4. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik, 9-13 Mart, 2014, pp. 216-220, ISBN 978-86-85525-14-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVuković Ž., Luburić N., Sladić G., Milosavljević B., Zorić J.: Zaštita informacija registrofona, 23. YU INFO, Kopaonik: Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, 12-15 Mart, 2017, pp. 303-306, ISBN 978-86-85525-20-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVuković Ž., Milanović N., Okanović D.: Sistem integracija primenom Apache Camel platforme, 20. YU INFO, Kopaonik: Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, 2014, pp. 417-421, ISBN 978-86-85525-13-1
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaVuković Ž.: Modelom vođena semantička integracija poslovnih aplikacija, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2019
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Renata Vaderna, Željko Vuković, Gordana Milosavljević, Igor Dejanović, ReingIS - alat za brz razvoj i reinženjering poslovnih informacionih sistema, Tehničko rešenje, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2016.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.07.2020.
AsistentPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.02.2017.
AsistentPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.02.2014.
Saradnik u nastaviPrimenjene računarske nauke i informatika01.02.2013.
Saradnik u nastaviPrimenjene računarske nauke i informatika01.02.2013.