vanr. prof. dr Miroslav Miškić


Nedostaje slika

dr Miroslav Miškić

Vanredni profesor


Telefon+381 21 485214
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor

Miroslav Miškić rođen je u Obudovcu, opština Šamac RS/BiH gdje je završio i osnovnu školu. Srednju školu je završio u Tuzli, a fakultet u Zagrebu 1989.
Magistrirao je u Beogradu, a doktorirao 2008. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sada iz oblasti korporativnog upravljanja u osiguranju.
Na istom fakultetu je 2012. izabran za docenta, a predavač je na nekoliko predmeta iz oblasti osiguranja.
U bogatoj radnoj karijeri radio je u matičnoj opštini Šamac, a bavio se i privatnim biznisom.
Od 1996. do kraja 2015. radio je na različitim rukovodećim funkcijama iz oblasti osiguranja u Bosni i Hercegovini. Za to vrijeme obavljao je najrazličitije upravljačke funkcije od direktora filijale do generalnog direktora Jahorina/Wiener osiguranja.
Bio je i direktor povezanih privrednih društava u okviru iste grupe.
Obavljao je niz funkcija u raznim organima i organizacijama iz oblasti tržišta kapitala, a posebno iz oblasti osiguranja i to kao član upravnih odbora ili član skupština tih organizacija.
Obavljao je i funkciju predsjednika Udruženja društava za osiguranje pri Privrednoj komori Republike Srpske u Banja Luci.
Bio je ili jeste član upravnih odbora Biroa zelene karte u BiH, Zaštitnog fonda RS, Asocijacije tehničkih pregleda RS, bio je član Nacionalnog komiteta za bezbjednost saobraćaja RS, Društva za upravljanje investicionim fondovima, te određenog broja privrednih društava.
Posjeduje veliko iskustvo i znanje iz oblasti upravljanja kompanijama za osiguranje, kako praktično, tako i teorijsko, uključujući i regulatorne zahtjeve tržišta osiguranja.
Posjeduje praktična znanja i poznaje problematiku upravljanja i ulaganja sredstava osiguravajućih društava u skladu sa mogućnostima tržišta i u skladu sa zakonom.
Dobitnik je priznanja najmenadžer iz oblasti osiguranja za 2015. godinu. Takođe dobitnik je priznanja najmenadžer i najkompanija iz oblasti javni sektor u BiH za 2019. Oba ova priznanja su od Evropskog udruženja menadžera u BiH. Posjeduje iskustvo u vođenju najsloženijih projekata u putnoj infrastrukturi, uključujući i situacije sa značajnim elementima kriznog menadžmenta. Poznaje procedure za implementaciju projekata finansiranih od strane međunarodnih kreditora. Ima iskustvo u radu i tumačenju ugovornih uslova u izgradnji infrastrukture po FIDIC ugovorima i uslovima.
Učestvovao je na većem broju naučnih skupova u zemlji i inostranstvu i to kao učesnik, autor i predavač.
Do sada je objavio u domaćim i stranim časopisima više od 30 stručnih i naučnih radova iz oblasti osiguranja, upravljanja rizicima u osiguranju, ulaganja sredstava osiguravajućih društava, korporativnog upravljanja u osiguranju. Autor je i tri knjige.
Posjeduje određeni broj licenci i sertifikata za obavljanje berzanskih poslova, ISO standarda, korporativnih aktivnosti i upravljanja, te finansijske analize i vrednovanja preduzeća, sertifikat za stečajnog i likvidacionog upravnika, te i IFC sertifikat za člana odbora privrednih društava.

Vanredni profesor
01.02.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.02.2018.30.01.2023.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Docent01.01.2013.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
-

Diploma

Saobraćajno inženjerstvo

Zelena karta kao međunarodni sertifikat osiguranja vozila

Magistratura

Menadžment i biznis

Univerzitet Singidunum

2006

Korporativno upravljanje s posebnim osvrtom na društva za osiguranje

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDamnjanovic A., Dimitrijevic V., Nesic S., Miskic M., Mrdak G., Arsic S. (2023). Risk Influence of Employee Productivity on Business Failure: Evidence Found in Serbian SMEs; MDPI, Basel Switzerland; SUSTAINABILITY ISSN: 2071-1050, No. 15 (6), pages from 4705, https://doi.org/10.3390/su15064705
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVuković M., Miškić M., Kaštelan I., Srđan L., Miodrag F., Vuković G., Ikić M. (2023). Renewable Energy-powered Traffic Signalization as a Step to Carbon-neutral Cities (The Case of Western Balkan); MDPI, Basel, Switzerland; Sustainability ISSN: 2071-1050, No. 15 (7), pages from 6164, https://doi.org/10.3390/su15076164
(M23) Rad u međunarodnom časopisuŠpiler M., Milošević D., Miškić M., Gostimirović L., Beslać M., Jevtić B. (2023). Investments in digital technology advances in textiles, Industria Tekstila ISSN 1222-5347, vol. 74 br. 1/2023, pages 90-97, DOI: 10.35530/IT.074.01.202287
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČučković, D., Ćosić, I., Delić, M., Miškić, M., Ranisavljev Kovačev, S. (2021). Influence of Interpersonal Processes on the Performance of Primary Health Care Organizations; MDPI, Basel, Switzerland; Sustainability ISSN: 2071-1050, No. 13 (21), pages from 12243, https://doi.org/10.3390/su132112243
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMiškić, M.; Njegomir, V.; Stojić, Dragan (2018). Agricultural entrepreneurship and production risk management in Serbian farms; CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE ISSN: 1808-2882; Vol. 14,broj časopisa 3, str 254-268
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMiskic, M., Maksimovic, R., Analysis of insurance sector with special review on bankassurance, TTEM - Technics Technologies Education Management, Vol. 7, No 2, pp. 513-524, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiškić, M., Maksimović, R., Insurance and corporate management in Serbia and BiH, 24th International Conference „Industrial Systems IS08“, University of Novi Sad - Faculty of technical sciences, Novi Sad, 01-03.10.2008, pp. 629-636
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiškić, M., Insurance Companies As Institutiional Investors, Međunarodno savjetovanje u organizaciji Ekonomskog fakulteta Beograd pod nazivom Product Specifics On The Markets Of Inurance And Reinsurance, Zbornik radova str. 353-371, University Of Belgrade, Faculty Of Economics Publishing Centre, Čuruga Print, Belgrade, 2013.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Miškić, M., Korporativno upravljanje sa posebnim osvrtom na društva za osiguranje, Defendologija - Centar za bezbjedonosna, socijološka i kriminološka istraživanja Banja Luka 2011, str. 273
(M43) Monografska bibliografska publikacijaMiškić, M., Vaspitno - obrazovne preventivne aktivnosti škole u zaštiti učenika u saobraćaju, Auto Moto Savez Republike Srpske, Banja Luka 2003, str. 69
(M43) Monografska bibliografska publikacijaMiškić, M.; Mićo Miljević: Pješaci i biciklisti u saobraćaju, Auto Moto Društvo Krajina, Banja Luka 2003, str. 88
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMiškić, M., Maksimović, R., Istraživanje dostignutog nivoa korporativnog upravljanja u društvima za osiguranje, Svijet osiguranja, Tectus Zagreb, pp. 45-50
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMiškić, M., Upravljanje i vođenje sistema zelene karte, Insurance Law Review - Revizija za pravo osiguranja, No 1-2, 2008, pp. 74-84
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMiškić, M.,Jorgić B., Jačanje sektora osiguranja u zemljama u razvoju kao faktor njihove finansijske stabilnosti i likvidnosti, časopis Financing broj 3/2014, str. 35-41, Finrar Banja Luka i Financing Brčko, 2014.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMiškić M., Jorgić B., Osiguranje profesionalne odgovornosti u funkciji zaštite interesa i stabilnosti poslovanja kompanije i menadžera, Časopis Acta economica broj 21/2014, str. 85-105, Ekonomski fakultet Banja Luka, 2014.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMiškić M.,; Jorgić B., Globalni rizici i njihov uticaj na ekonomsku krizu u pojedinim državama, sa osvrtom na rizike prirodnih katastrofa i modalitete njihovog rješavanja kroz institut osiguranja i reosiguranja, Naučni skup Ekonomija i kriza, Andrićgrad 2014., Zbornik radova str. 385-393, Ekonomski fakultet Pale, 2014.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMiškić M., Mjesto i uloga industrije osiguranja u jačanju realnog sektora, X Međunarodni simpozij o korporativnom upravljanju pod nazivom Male ekonomije i nove paradigme ekonomskog rasta, Teslić 2015., Zbornik radova str. 301-315, Finrar Banja Luka, 2015.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMiškić M., Osiguranje poslovanja – osiguravajuće društvo kao konsultant, XV Međunarodni ekonomski forum o korporativnom upravljanju pod nazivom Poslovati u BiH, Zbornik radova str. 113-140, Revicon Sarajevo, 2015.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMiškić M., Radović, M., Zajedničko provođenje preventivnih aktivnosti radi promjene ponašanja učesnika u saobraćaju, Zbornik radova sa savjetovanja na temu Saobraćajne nezgode str. 152-165, Expert Agencija, Izdavač IPJ, Zlatibor, 2013.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMiškić, M., D&O - osiguranje od odgovornosti menadžera i članova uprave kao važan element korporativnog upravljanja, IX Međunarodni simpozij o korporativnom upravljanju pod nazivpm Mjesto i uloga države u regulaciji privrede, Teslić 2014., Zbornik radova str. 343-360, Finrar Banja Luka, 2014.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMiškić, M., Način funkcionisanja sistema zelene karte, 11. Međunarodno savetovanje „Osiguranje i naknada štete“, Udruženje za odštetno pravo, Zlatibor, 15-19. 09. 2008., str. 301-321
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMiškić, M., Korporativne pretpostavke upravljanja i osnivanja zaštitnog fonda Republike Srpske i štete po osnovu nepoznatih i neosiguranih vozila, Zbornik radova III međunarodnog stručnog skupa "Saobraćaj za novi milenij", EIB Internationale - Centar za motorna vozila, Banja Luka 2007, str. 345-352
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMiškić, M., Analiza sektora osiguranja u centralnoj i istočnoj Evropi sa posebnim osvrtom na bankoosiguranje, Udruženje Ekonomista "Swot" Banja Luka, Elektronski zbornik radova sa konferencije o novim mogućnostima razvoja finansijskog sektora u BiH i RS, Teslić, 2011, www.swot.ba/index.php?modul=sekcije&poziv=aktivnost&ids=1&ida=52
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMiškić, M., Vrste međunarodnih automobilskih šteta sa osvrtom na prikaz poslova koji se obavljaju u Nacionalnom birou Zelene Karte ili u kompaniji za osiguranje, Zbornik radova međunarodne konferencije "Štete u osiguranju motornih vozila", EIB Internationale - Centar za motorna vozila, Neum 2006, str. 227-241
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorUpravljanje rizikom i menadžment osiguranjaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2023.
DocentUpravljanje rizikom i menadžment osiguranjaFakultet tehničkih nauka01.02.2018.
DocentUpravljanje rizikom i menadžment osiguranjaFakultet tehničkih nauka29.11.2012.