doc. Jovica Tasevski


Nedostaje slika

Jovica Tasevski

Docent


Telefon021/485-2166
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 121

 

Jovica Tasevski je rođen 10. septembra 1985. godine u Vršcu. Završio je Osnovnu školu „Dositej Obradović" u Plandištu. Završio je Srednju elektrotehničku i građevinsku školu „Nikola Tesla" u Zrenjaninu 2004. godine, smer elektrotehničar računara. U periodu 2004-2009 studirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na odseku mehatronika, usmerenje mehatronika robotika i automatizacija sa prosečnom ocenom tokom studija 9,39. Poslednje godine studija bio je stipendista Fonda za mlade talente, Vlade Republike Srbije. Diplomirao je 2009. godine na temu „Modelovanje i upravljanje piezoelektričnim aktuatorom kao delom hibridnog mikropozicionog sistema“ sa ocenom 10 pod mentorstvom prof. dr Branislava Borovca, i stekao titulu Diplomirani inženjer mehatronike - master. Eksperimentalni deo svog diplomskog-master rada je obavio na Ostwestfalen-Lippe Univerzitetu primenjenih nauka (Lemgo, Nemačka). Doktorske studije je upisao 2009 godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Katedra za mehatroniku, smer mehatronika, robotika i automatizacija. Od 1. januara 2010. do 1. januara 2011. godine bio je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. U zvanje istraživača pripravnika izabran je 1. januara 2011. i radi pri Katedri za mehatroniku, robotiku i automatizaciju na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

 

Docent
04.02.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik01.12.2013.01.09.2015.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent05.10.2015.Katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju
NazivU Ustanovi
Modelovanje i upravljanje piezoelektričnim aktuatorom kao delom hibridnog mikropozicionog sistema

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2009

Modelovanje i upravljanje piezoelektričnim aktuatorom kao delom hibridnog mikropozicionog sistema

Master rad

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2009

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTasevski J., Gnjatović M., Borovac B.: Assessing the Children’s Receptivity to the Robot MARKO, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2018, Vol. 15, No 5, pp. 47-66, ISSN 1785-8860
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomTasevski J., Nikolić M., Mišković D.: Integration of an Industrial Robot with the Systems for Image and Voice Recognition, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2013, Vol. 10, No 1, pp. 219-230, ISSN 1451-4869, UDK: 007.52:681.53
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGnjatović M., Tasevski J., Mišković D., Savić S., Borovac B., Mikov A., Krasnik R.: Pilot Corpus of Child-Robot Interaction in Therapeutic Setting., 8. IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), Debrecen: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 11-14 Septembar, 2017, pp. 253-257, ISBN 978-1-5386-1264-4/17
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGnjatović M., Tasevski J., Mišković D., Nikolić M., Borovac B., Delić V.: Linguistic Encoding of Motion Events in Robotic System, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRaković M., Duarte N., Tasevski J., Santos-Victor J., Borovac B.: A dataset of head and eye gaze during dyadic interaction task for modeling robot gaze behavior, 13. International Conference on Electromechanics and Robotics - ER(ZR), Saint Petersburg: MATEC, 18-21 April, 2018, pp. 1-5, UDK: https://doi.org/10.1051/matecconf/201816103002
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDelić V., Borovac B., Gnjatović M., Tasevski J., Mišković D., Pekar D., Sečujski M.: Toward More Expressive Speech Communication in Human-Robot Interaction, 3. International Conference on Interactive Collaborative Robotics - ICR, Leipzig: Springer LNAI, 18-22 Septembar, 2018, pp. 44-51, ISBN 978-3-319-99581-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSavić S., Gnjatović M., Mišković D., Tasevski J., Maček N.: Cognitively-Inspired Symbolic Framework for Knowledge Representation, 8. IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), Debrecen: IEEE, 11-14 Septembar, 2017, pp. 315-320, ISBN 978-1-5386-1264-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGnjatović M., Tasevski J., Nikolić M., Mišković D., Borovac B., Delić V.: Adaptive Multimodal Interaction with Industrial Robot, 10. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE Xplore, 20-22 Septembar, 2012, pp. 329-333, ISBN 978-1-4673-4749-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović M., Tasevski J., Tepavčević B., Raković M., Mitov D., Borovac B.: Fabrication of Digital Anamorphic Sculptures with Industrial Robot, 25. IEEE International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region - RAAD, Beograd, 30-2 Jun, 2016, pp. 568-576, ISBN 978-3-319-49057-1
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Mišković D., Gnjatović M., Delić V., Borovac B., Tasevski J.: Naziv: Kognitivna platforma za upravljanje konverzacionim robotom Link: http://ftn.uns.ac.rs/n4670116/kongitivna-platforma-za-upravljanje-konverzacionim-robotom, 2015
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Tasevski J., Mišković D., Gnjatović M., Nikolić M., Borovac B., Delić V.: Robotski sistem sa integrisanim sistemima za obradu slike i govora i konverzacionim agentom, rađeno za: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, korisnik: Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, 2012
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiFakultet tehničkih nauka04.02.2019.
AsistentMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiFakultet tehničkih nauka05.10.2018.
AsistentMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiFakultet tehničkih nauka05.10.2015.
Istraživač saradnikMehatronika, robotika i automatizacijaFakultet tehničkih nauka05.10.2015.
Istraživač saradnikMehatronika, robotika i automatizacija01.12.2013.
Istraživač pripravnikMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiFakultet tehničkih nauka29.12.2010.