vanr. prof. dr Milimir Lisov


Nedostaje slika

dr Milimir Lisov

Vanredni profesor


Telefon021/485-2141
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 306
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Vanredni profesor
29.11.2012.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent25.11.2007.01.11.2012.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
NazivU Ustanovi
-

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno Matemetički Fakultet

1975

Problem izravnanja sirovih verovatnoća doživljenja i smrti

Magistratura

Matematičke nauke

Ekonomski fakultet

1978

Aktuarski aspekti upravljanja penzijskim fondovima i penzijskim planovima

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaRakonjac-Antic, T; Lisov,M; Rajic, V: Sustainabality problems of the public pension and disability system, Part II, Chapter 13 in monograph "Achieved Results and Prospects of Insurance Market Development in Modern World", Faculty of Economy of the University of Belgrade, 2012, pp. 213-228, ISBN: 978-86403-1222-6
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLisov, M: Zarkovic, N; Mrksic, D; SITUATION AND POSSIBILITIES OF IMPROVEMENT OF VOLUNTARY PENSION INSURANCE IN SERBIA AS A DEVELOPING COUNTRY, African Journal of Business Management, Vol. 4 (10), August 2010, pp 2075-2086
(M23) Rad u međunarodnom časopisuZarkovic, N., Lisov, M., Mrksic, D., Investmants of Serbian Insurance companies, Economic Research, (2012), vol. 25, No 3
(M43) Monografska bibliografska publikacijaLisov, M: PRIVATNO PENZIJSKO OSIGURANJE, Novi Sad, 2006, 223 str, CIP 368.914.2, ISBN 86 – 907827-2-9
(M43) Monografska bibliografska publikacijaLisov M.: EKONOMSKE I TEHNIČKE OSNOVE OSIGURANJA, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2010, str. 52-261, ISBN 978-86-7892-234-3, UDK: 368(075.8)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaZarkovic, N; Lisov, M; Mrksic, D: NATIONAL BANK AS INSURANCE SUPERVISOR IN SERBIA AS A DEVELOPING COUNTRY, African journal of business management, (2012), Vol. 6, No 8, pp. 2816-2824
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaLisov, M: OSIGURANJE ŽIVOTA – DINAMIČKI SISTEM RENTNIH OSIGURANJA , Osiguranje i privreda – časopis za teoriju i praksu osiguranja, Zagreb, 1980, 28 - 34 str.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaLisov, M: OCENA KRITERIJUMA ZA IZBOR MEHANIČKIH METODA IZRAVNANJA SIROVIH VEROVATNOĆA SMRTNOSTI, Osiguranje i privreda – časopis za teoriju i praksu osiguranja, Zagreb, 1989, 76 - 81 str.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLisov, M; Bukumirić ,G: POSLOVANJE OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE U USLOVIMA KRIZE, Osmi međunarodni simpozijum iz osiguranja: "Problemi poslovanja osiguravajućih kompanija u uslovima krize", Zlatibor, maj 2010, 165-179 str, ISBN: 978-86-84309-26-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLisov, M: METODE REZERVACIJE NASTALIH NEPRIJAVLJENIH ŠTETA, Sedmi međunarodni simpozijum iz osiguranja: "Osiguranje i globalna finansijska kriza", Zlatibor, 2009, 505-518 str, ISBN 978-86-84309-22-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLisov, M: Aktuarski aspekti dobrovoljnog penzijskog osiguranja, Zbornik radova Šestog Međunarodnog simpozijuma iz osiguranja; "Novi proizvodi na tržištu osiguranja", Zlatibor, 2008, str. 83-100, ISBN 978-86-84309-21-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLisov, M: PENZIJSKI PLANOVI ZASNOVANI NA KAPITALIZACIJI, Peti međunarodni simpozijum iz aktuarstva: "Strategija razvoja tržišta osiguranja", Vrnjačka Banja, 2007, 141-162 str, ISBN: 978-86-84309-17-6
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaAktuarski apsekti upravljanja penzijskim fondovima i penzijskim planovima, Univerzitet u Novom Sadu, 2006.
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaProblem izravnanja sirovih verovatnoća doživljenja i smrti, Univerzitet u Beogradu, 1978.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLisov, M; Tomašević,G: SAVREMENO POSLOVANJE OSIGURAVAJUĆIH ORGANIZACIJA, Četvrti međunarodni simpozijum iz aktuarstva: "Savremeni trendovi u razvoju tržišta osiguranja", Vrnjačka Banja, 2005, 75-87 str, ISBN 978-86-403-0825-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLisov, M; Tomašević, G: SAVREMENI TRENDOVI U RAZVOJU TRŽIŠTA OSIGURANJA, Četvrti međunarodni simpozijum iz aktuarstva: "Savremeno poslovanje osiguravajućih kompanija", Vrnjačka Banja, 2006, 75-86 str, ISBN: 978-86-403-0825-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLisov, M: MARGINA SOLVENTNOSTI U ŽIVOTNOM OSIGURANJU, Prvi međunarodni simpozijum iz aktuarstva: "Aktuarski uslovi utvrđivanja margine solventnosti", Zlatibor, 2003, str. 95- 99
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLisov, M: PERSPEKTIVA AKTUARSKE PROFESIJE KOD NAS, Prvi međunarodni simpozijum iz aktuarstva: "Aktuarski uslovi utvrđivanja margine solventnosti", Zlatibor, 2003, 60 - 68 str.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaLisov, M: PROBLEM PRORAČUNA PREMIJE, Bilten za pravo i ekonomiku osiguranja, Novi Sad, 1980, 33 - 37 str.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLisov, M: UTICAJ VEROVATNOĆE SMRTNOSTI I UKALKULISANE KAMATE NA RAZVOJ TARIFNE POLITIKE OSIGURANJA ŽIVOTA, Drugo jugoslovensko savetovanje u osiguranju lica, Trogir, 1987, 39 – 57 str.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorUpravljanje rizikom i menadžment osiguranja29.11.2012.
DocentProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka08.11.2007.