prof. dr Ivana Katić


Nedostaje slika

dr Ivana Katić

Redovni profesor


Telefon021/485-2160
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 806

Ivana Katić, diplomirala na odseku Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu sa ocenom 10,00 na predmetu Pedagoška psihologija. Stekla zvanje Magistar poslovnog menadžmenta na odseku za Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu sa uspehom 9,20. Zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka od 01.11.2007. godine kao Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Proizvodni sistemi, organizacija i menadžment na predmetima Psihologija rada, Poslovna komunikacija, Upravljanje ljudskim resursima. U novembru 2008. godine  magistrirala na temu Preduzetnička motivacija u programima samozapošljavanja i stekla zvanje Magistar tehničkih nauka iz oblasti Industrijskog inženjerstva iinženjerskog menadžmenta, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Uspeh na magistarskim studijama 9,00. 2009. godine izabrana u zvanje Asistenta sa magistraturom. 2011. godine izabrana za Koordinatora za obavljanje stručne studentske prakse. Uvela je nove metode u nastavni proces koje se odnose na igranje uloga, grupne diskusije, razvoj ličnih performansi kroz usvajanje teorijskih znanja, analiza slučajeva iz prakse bazirana na iskustvu tokom rada u privredi. Ivana Katić je stekla zvanje Doktor nauka iz oblasti Industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta i doktorirala na temu Razvoj karijere zaposlenih u funkciji uspešnog poslovanja organizacije, 2012.godine. Izabrana je u zvanje Asistenta sa doktoratom 2012.godine. U oktobru mesecu, 2012. godine stekla je zvanje Docent.

 

Radno iskustvo u oblasti Menadžmenta ljudskih resursa u privredi stekla je u Societe Generale Yugoslav Bank, Beograd na funkciji Psihologa u odeljenju ljudskih resursa. Angažovana kao koordinator projektnog zadatka: "Prikupljanje i analiza stavova zaposlenih koji predstavljaju višak o mogućim opcijama rešavanja njihovog radnog statusa", u realizaciji Privredne komore Srbije, Udruženi poslodavci Srbije i Misija OEBS u Srbiji. Stručni saradnik i konsultant u Republičkoj agenciji za razvoj MSPP sektora Vlade Republike Srbije i Republičkog zavoda za razvoj, Beograd. Stručni saradnik i konsultant u oblasti ljudskih resursa u brojnim preduzećima, Novi Sad. Stekla zvanje Transakciono-analitički savetnik, specijalizacija u oblasti ljudskih resursa i primena transakcione analize u radnim organizacijama.

Redovni profesor
15.10.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom14.06.2012.01.09.2012.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent sa magistraturom10.02.2009.01.05.2012.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Saradnik u nastavi01.11.2007.01.02.2009.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Vanredni profesor15.10.2018.14.10.2023.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Docent15.10.2012.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
" Ajzenkove dimenzije licnosti i lokus kontrole kod delinkvenata i nedelinkvenata"

Diploma

Psihološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

2004

MBA programom nije predvidjena odbrana magistarske teze

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Preduzetnicka motivacija u programima samozaposljavanja

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Razvoj karijere zaposlenih u funkciji uspešnog poslovanja organizacije

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaGrubic-Nesic, L., Dudjak, Lj., Katic, I., & Lalic, D. (2013). Role of Human Resource Management in Modern Organizations. Chapter XI in Engineering Management – Challenges for the Future, pp. 197-210, H.-J. Bullinger & D. Spath (Eds.), published by Faculty of Technical Sciences (Novi Sad, Serbia), Fraunhofer IAO (Stuttgart, Germany) and DAAAM International (Vienna, Austria), ISBN 978-3-902734-01-3
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKatić I., Ivanišević A., Grubić Nešić L., Penezić N.: Effects of Sociodemographic Characteristics and Personality Traits on Career Development, The International Journal of Aging and Human Development, DOI: 10.1177/0091415017743008, 0(0) 1–16, Article first published online: November 24, 2017, ISSN: 0091-4150, Online ISSN: 1541-3535 Volume: 87 issue: 2, page(s): 201-216 Article first published online: November 24, 2017; Issue published: September 1, 2018
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKatić (Drezgić) I.: Business plan feedback for cost effective business processes , Advances in Production Engineering and Management, 2016, Vol. 11, No 3, ISSN 1854-6250
(M23) Rad u međunarodnom časopisuZubanov V., Katić I, Grubić Nešić L., Berber N.,:The Role of Management Teams in Business Success: Evidence from Serbia, Engineering Economics, Print ISSN: 1392-2785 ,Online ISSN: 2029-5839, Vol 28, No 1, 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.28.1.15132, IF 0,726
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKatić (Drezgić) I., Ivanišević A., Lalić G., Tasić N., Penezić N.: EFFECTS OF FATIGUE TO OPERATIONAL PRODUCTIVITY WITH EMPLOYEES, Metalurgia international, 2013, Vol. 18, No 3, pp. 170-176, ISSN 1582-2214
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKatić (Drezgić) I., Borocki J., Zekić S., Penezić N.: Entrepreneurship significance in restructuring process, TTEM. Tehnics tehnologies education management, 2011, Vol. 6, No 4, pp. 902-907, ISSN 1840-1503
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKatić (Drezgić) I., Grubić-Nešić L., Milosavljević G., Lalić D.: Overworking as a threat to modern business,Technics Technologies Education Management / TTEM, 2012, Vol. 7, No 4, pp. 1779-1784, ISSN 1840- 1503
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I.: Intrinsic motivation as a specific element of corporate entrepreneurship, International Scientific Conference Deindustrialization: phenomena, consequences, Novi Sad, Faculty of technical sicence, 2013, pp. 197-207, ISBN 978-86-7892-562-7
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić,I.,Penezic N.,Umihanic, B: Development of business competencies for the purpose of reindustrialization, International Scientific Conference Deindustrialization: phenomena, consequences, Novi Sad, Faculty of technical sicence, 2013, pp. 207-217, ISBN 978-86-7892-562-7
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I.: Improvement of career development through association of university centers and teaching staff, Conference “Serbia within European Paradigm of Career Guidance - Recommendations and Perspectives”, 24 October, 2013, University of Nis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I.: Talent management and organizational success, XI InternationaL Scientific Conference,: on the way to the era of knowledge, 27,28 September, Sremski Karlovci, pp. 35-42, ISBN : 978-86-85067-45-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I.: Compliance program and learning styles of employees, XI InternationaL Scientific Conference,: on the way to the era of knowledge, 27,28 September, Sremski Karlovci, pp. 36-48, ISBN : 978-86-85067-45-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAndevski, M.,Duđak, Lj.,Katić (Drezgić), I. Director role in creating culture learning organization at school, XV International Scientific Conference on Industrial Systems , September 14-16, 2011, Novi Sad, Serbia, Proceedings, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, ISBN 978-86-7892-343-2, pp. 456-460.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić),I. Significance of psychological factors in mass customization and personalization process, 5th International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe (MCP-CE 2012), September 19-21, 2012, Novi Sad, Serbia, Proceedings, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić),I.,Pavlović,J., Lalić, D., The role of Human resources in organisational change, XIV International Scientific Conference on Industrial Systems , October 2-3, 2008, Novi Sad, Serbia, Proceedings, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, ISBN 978-86-7892-135-3, pp. 543-546.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPavlović,J., Katić(Drezgić),I., The HR Scorecard, XIV International Scientific Conference on Industrial Systems, October 2-3, 2008, Novi Sad, Serbia, Proceedings, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, ISBN 978-86-7892-135-3, pp. 571-574.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić, D., Katić (Drezgić), I., Vujanac.,J. The influence of the information communicational technologies on the relationships among the employees and on their success in job, XIV International Scientific Conference on Industrial Systems , October 2-3, 2008, Novi Sad, Serbia, Proceedings, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, ISBN 978-86-7892-135-3, pp. 537-542.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić), I., Pavlović,J., Lalić,D., Distribucija kao faza logističkog toka sa aspekta marketing miksa, XIII Internacionalni naučni skup, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica, 2008, CD ROM, ISBN 86-7233-193-1,pp.124-129.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić I., Grubić-Nešić L.:Influence of personal factors on career development of employees, Intenational Symposioum SymOrg, Zlatibor, 2014, ISBN 978-86-7680-295-1, pp.191-198
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić I., Lalić B., Bogojević B., Jokanović B .:Students Intenship: Career Planning Based on Competences, Intenational Scientific Conference on Industrial Systems (17 ; Novi Sad ; 2017), Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, ISBN 978-86-7892-978-6 ,pp.468-472
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić B.,Bogojević B., Katić I., Katić A.,Medvecki D.: Systematic solution for accurate deployment of students to available intenship positions implemented at FTS-DIEM, Intenational Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS (17 ; Novi Sad ; 2017), University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, ISBN 978-86-7892-978-6 ,pp. 472-475
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić I., Ivanišević A.,Đorđević D.,Penezić N.,Leber M.: Approaching to a smoother life-career transition:economic immigrants and the role of counsellors, The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on european integration "Migration: phenomena, consequences", Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2017, ISBN 978-86-7892-928-1,pp.46-63
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić ,I. Šarac A., Skenderija B., Jeftić A.: Migration of students ( high educational people), decision factors and their impact to envinment, The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on european integration , Migration:phenomena, consequences , Novi Sad, 2017, ISBN 978-86-7892-928-1, pp. 103-116
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić B., Tasić N., Delić M., Katić A.,Katić I., Bogojević B.: Customized approach in organizing student intenships at DIEM-FTS, Intenational Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CES, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2016, ISBN 978-86-7892-84-44,pp.141-146
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGrubić-Nešić L., Katić I.:Psychological Characteristics of Leaders, Intenational Symposium SymOrg , Zlatibor, 2014, ISBN 978-86-7680-295-1, pp.181-185
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠovljanski S., Katić I.:The Impact of Professional Practice at the level of student's Employability, Intenational Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS(16; Novi Sad; 2014 ), Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2014, ISBN 978-86-7892-652-5,pp.293-299
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić I.,Knežević T.: Locus of control and level of self-confidence as predictors of striving for power among managers, Intenational Symposium SymOrg, Zlatibor ,2014, ISBN 978-86-7680-295-1, pp.230-238
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKnežević T., Katić I.: Professional and lifestyle of employees in the moden organization, Intenational Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS(16; Novi Sad; 2014 ),Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2014, ISBN 978-86-7892-652-5, Str. 371-375
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić I.: Improvement of career development through association of university centers and teaching staff Serbia within European Paradigm of Career Guidance -Recommendations and Perspectives, Intenational Career conference "Serbia within European Paradigm of Career Guidance-Recommendations and Perspectives", University of Niš, 2013, ISBN 978-86-7181-082-1, pp. 39-45
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić I.,Grubić-Nešić L.,Skenderija B.:Intrinsic motivation as a specific element of corporate entrepreneurship, Intenational Scientific, Conference, Deindustrialization:Phenomena, Consequences, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad ,2013, ISBN 978-86-7892-467-5, pp. 187-197
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić I.,Penezić N.,Umihanić,B.: Development of business competencies for the purpose of reindustrialization, 4.Intenational Scientific Conference, "Deindustrialization: Phenomena, Consequences" ,Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad , 15 jun, 2013, ISBN 978-86-7892-467-5 ,pp.197-207
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić I.:Significance of psychological factors in mass customization and personalization process Intenational Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE ,Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2012, ISBN 978-86-7892-432-3,pp.121-124
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTodorović T., Ivanišević A., Ćurčić J., Katić (Drezgić) I., Njegovan M., Zivlak N.: The Concept of Organizational Innovation in Manufacturing, 7. International Scientific Conference "Corporation as a contested agency", Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 16 October, 2021, pp. 134-139, ISBN 978-86-6022-394-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I., Lošonc (Losoncz) A., Ivanišević A.: Economic discourse and visual configuration, 10. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad: FTN, 12-14 November, 2020, pp. 476-481, ISBN 978-6022-303-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I., Ivanišević A., Lošonc (Losoncz) A., Sokolović B., Leber M.: Sustainable learning: A new approach to organizations, 6. International Scientific Conference Education and Sustainable Development, Novi Sad: FTN, 19 September, 2020, pp. 165-173, ISBN 978-86-6022-307-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I., Sokolović B., Frank A.: Turnover and Absenteeism: Indicators of Management Dynamics in Modern Corporation, 5. International Scientific Conference Corporations as Multidimensional Actors/Entities, Novi Sad, 9 November, 2019, pp. 130-139, ISBN 978-86-6022-234
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNešić Tomašević A., Katić (Drezgić) I.: Globalization, career and adaptation to change., 5. International Scientific Conference Corporations as Multidimensional Actors/Entities, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 9 November, 2019, pp. 219-227
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I., Sokolović B., Milić B.: Organizational Culture in E-learning: A key for business sucess, 9. International Scientific and Expert Conference TEAM, Novi Sad, 10-12 October, 2018, pp. 389-392, ISBN 978-86-6022-098-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJokanović B., Bogojević B., Katić (Drezgić) I.: Knowledge Transfer in Virtual Teams, 9. International Scientific and Expert Conference TEAM, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Department of Industrial Engineering and Management, 10-12 October, 2018, pp. 368-372, ISBN 978-86-6022-098-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I.: Importance of the organizational culture in the digital age business, 16. International Symposium SymOrg, Zlatibor, 7-10 June, 2018, pp. 845-852, ISBN 978-86-7680-361-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I., Sokolović B.: Importance of the organizational culture in the digital age business, 16. International Symposium SymOrg, Zlatibor, 7-10 June, 2018, pp. 845-853, ISBN 978-86-7680-361-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I., Sokolović B., Milić B.: Organizational Culture in e-Learning: A Key for Business Success, 9. International Scientific and Expert Conference TEAM, Novi Sad, 10-12 October, 2018, pp. 389-392, ISBN 978-86-6022-098-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIvanišević A., Lošonc (Losoncz) A., Katić (Drezgić) I., Radišić M., Perić M.: Development of an effective planning model for increasing the financial performance – a case of transition country Serbia, 9. Sustainable business and ecological integration and collaboration, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 1 June, 2018, pp. 175-187, ISBN 978-86-6022-137-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNešić Tomašević A., Katić (Drezgić) I., Šovljanski S.: Social Interaction, Group Processes and Career, 9. Sustainable business and ecological integration and collaboration, Novi Sad, 1 June, 2018, pp. 201-210
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I., Lalić B., Bogojević B., Jokanović B.: Students Internship: Career Planning Based on Competences, 17. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: Faculty of Technical sciences, 4-6 October, 2017, pp. 468-472, ISBN 978-86-7892-978-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I., Ivanišević A., Penezić N., Leber M., Djordjević D.: Approaching to a smoother life-career transition:economic immigrants and the role of counsellors, 8. The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on european integration, Novi Sad, 17 June, 2016, pp. 46-63, ISBN 978-86-7892-928-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I.: Social psychological factors conditioned by organizational changes, u Zborniku The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on european integration, 7. The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on european integration, Novi Sad, 21 June, 2016, pp. 131-146, ISBN 978-86-7892-829-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠovljanski S., Katić (Drezgić) I., Petrović T.: Personal identity as specific factor for development of career in social organization,The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on european integration, 7. The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on european integration, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21 June, 2016, pp. 147-162, ISBN 978-86-7892-829-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I.: The Impact of Professional Practice at the level of student’s Employability, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 15-17 October, 2014, pp. 293-299, ISBN 978-86-7892-652-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I.: Locus of control and level of self-confidence as predictors of striving for power among managers, 14. International Symposium SymOrg, Zlatibor: Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, 6-10 June, 2014, pp. 230-238, ISBN 978-86-7680-295-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I.: Intrinsic motivation as a specific element of corporate entrepreneurship, International Scientific Conference, DEINDUSTRIALIZATION:phenomena, consequences, 4. International scientific conference "Deindustrialization: Phenomena, Consequences", Novi Sad: Univerzitet u Novom Sad, Fakultete tehnickih nauka, 15 June, 2013, pp. 187-197, ISBN 978-86-7892-467-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić D., Vujanac J., Katić (Drezgić) I.: THE INFLUENCE OF THE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON THE RELATIONSHIPS AMONG THE EMPLOYEES AND ON THEIR SUCCESS IN JOB, 14. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 2-3 October, 2008, pp. 537-543, ISBN 978-86-7892-135-3
(M43) Monografska bibliografska publikacijaGrubić-Nešić L. ,Duđak Lj., Katić I.,Lalić D. :Role of Human Resource Management in Moden Organizations, In: Engineering Management - Challenges for the Future (editors: H. J. Bullinger & D. Spath). Faculty of Technical Sciences , University of Novi Sad, pp. 197-210, ISBN 978-3-902734-01-3, 2013, pp.197-210
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaŠovljanski S.,Pejanović R.,Katić I.: Rod i karijera, u Zboniku Mogućnosti zapošljivosti mladih, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Novi Sad, 2016, ISBN 978-86-82923-14-15, pp.95-104
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaKatić I.,Dinić B.,Šovljanski S.: Istraživanje o zaposlenju i daljem usavršavanju najboljih studenata Univerziteta u Novom Sadu/ naziv, u Zboniku: R. Pejanović i B. Cerović (Ur.), Kako povećati zaposlenost u Srbiji, Univerzitet u Novom Sadu, 2015 , Univerzitet u Novom Sadu, 2015, ISBN 978-86-499-0197-1,pp.43-56
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaDinić B.,Katić I., Kolaković S.,Šovljanski S.: Stavovi aktuelno najboljih studenata Univerziteta u Novom Sadu prema zapošljivosti, daljem usavršavanju i karijeri, u Zboniku Mogućnosti zapošljivosti, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam,2016 , ISBN 978-86-82923-14-15, str. 47-63,
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠtajner S., Ivanišević A., Katić I., Penezić N.: Komparativni pogled na razvoj ekonomske moći Srbije i zemalja u regionu”, Poslovna ekonomija-Business economics, Časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije ,Magazine for Business Economics, Enterpreneurship and Finance, UDK 3:33+336, ISSN 1820-6859, God. IX-br. 1/2015, pp. 138-156
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKnežević T., Katić I., Ivanišević A.: Uticaj stilova upravljanja na pojavu radnog stresa menadžera, Poslovna ekonomija-Business economics, Časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije, Magazine for Business Economics, Enterpreneurship and Finance, UDK 3:33+336, ISSN 1820-6859, God. X-br. 2/2015, pp. 321-341
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKatić I. Penezić N., Ivanišević A.: Upravljanje talentima u savremenoj organizaciji, Poslovna ekonomija-Business economics, Časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije, Univerzitet Edukons, 2016, ISSN: 1820-6859, UDK 3:33+336, ISBN 1820-6859, str. 140-163
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaIvanišević A., Katić (Drezgić) I.: Komparativni pogled na razvoj ekonomske moći srbije i zemalja u regionu, Poslovna ekonomija, 2015, pp. 138-156, ISSN 1820-6859, UDK: 3:33+336
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKatić (Drezgić) I.: Uticaj stilova upravljanja na pojavu radnog stresa menadžera, Poslovna ekonomija, 2015, Vol. 17, No. 2, pp. 321-341, ISSN 1820-6859, UDK: 3:33+336
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić (Drezgić) I., Sokolović B., Lošonc (Losoncz) A., Ivanišević A.: Razvoj digitalne perspektive u talent mendžmentu, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad: FTN, 15-18 Februar, 2021, pp. 324-328, ISBN 978-86-6022-313-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLošonc (Losoncz) A., Ivanišević A., Katić (Drezgić) I., Radišić M., Pavlović A.: On-line učenje: Prilagođavanje na pandemiju ili definitivna tehnologizacija obrazovanja? XXVII Skup Trendovi razvoja, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad: FTN, 15-18 Februar, 2021, pp. 62-66, ISBN 978-86-6022-313-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić (Drezgić) I., Tufegdžić M.: Ljudski resursi u digitalnom dobu, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad: FTN, 15-18 Februar, 2021, pp. 335-339, ISBN 978-86-6022-313-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNešić Tomašević A., Katić (Drezgić) I.: Fenomen „generacijskog menadžmenta” i njegov uticaj na oblikovanje obrazovnog procesa, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 16-19 Februar, 2020, pp. 64-68, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić (Drezgić) I., Ivanišević A., Penezić N.: Planiranje i kontrola poslovanja kao osnova prilagođavanja nastalim promenama u okruženju,, 7. Međunarodni Simpozij, Savremeni izazovi korporativnog upravljanja, finansije, računovodstvo, revizija, IT, Tuzla, 18-19 April, 2019, pp. 552-573, ISBN 2490-239X
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBogojević B., Lalić B., Jokanović B., Katić (Drezgić) I., Tasić N., Okanović A., Delić M.: Analiza studentskih evaluacija kao instrumenta unapređenja procesa organizovanja stručne prakse podržane moodle platformom za e-učenje, 25. TREND - Trendovi razvoja, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 11-14 Februar, 2019, pp. 85-88, ISBN 978-86-6022-140-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić (Drezgić) I., Tomić S., Grubić-Nešić L.: Predstavljanje koncepta dizajnerskog razmišljanja u inovativnim projektima, 25. TREND - Trendovi razvoja, Kopaonik, 11-14 Februar, 2019, pp. 324-327, ISBN 978-86-6022-140-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić (Drezgić) I., Šovljanski S., Bogojević B., Ivanišević A.: Značaj aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja studenata na visokoškolskim institucijama, 25. TREND - Trendovi razvoja, Kopaonik, 11-14 Februar, 2019, pp. 249-252, ISBN 978-86-6022-140-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLalić B., Bogojević B., Katić (Drezgić) I., Okanović A., Delić M., Tasić N., Jokanović B.: Realizacija predmeta stručna praksa putem moodle ellab platforme za e-učenje na FTN-DIIM – praćenje i analiza kriterijuma zadovoljstva studenata, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, pp. 95-98, ISBN 978-86-6022-031-0.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić (Drezgić) I.: Moc obrazovanja u razvoju liderskih kompetencija, 1. Regionalna naucnostrucna i biznis konferencija LIMEN, Beograd, 10 Decembar, 2015, pp. 235-241, ISBN 978-86-80194-02-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPenezić N., Ješić J., Katić (Drezgić) I., Ivanišević A., Leber M.: The neoinstitutional perspective of the equadruple helix model of socio-economic development in the republic of Serbia, 6. Institutional assumptions about socio-economic dynamics in East and Central Europe, Novi Sad: INSTITUTIONAL ASSUMPTIONS ABOUT SOCIO-ECONOMIC DYNAMICS IN EAST AND CENTRAL EUROPE, 24 Decembar, 2015, pp. 277-247, ISBN 978-86-7892-765-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić (Drezgić) I.: Human Resources as the motivating power of entrepreneurial activity,SOCIO-ECONOMIC FORMS OF INEQUALITY, 5. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Socio-economic forms of inequality, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehnickih nauka, 4 Jul, 2014, pp. 181-194, ISBN 978-86-7892-664-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić (Drezgić) I.: Talent menadzment i organizacioni uspeh, 1. Međunarodna naučno stručna konferencija "Na putu ka dobu Znanja", Sremski Karlovci: Fakultet za menadzment, 27-28 Septembar, 2013, ISBN 978-86-85067-43-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić (Drezgić) I.: Students’ Practical Training Abroad And In Our Country: Different Approaches, Socio-Economic forms of inequality, 5. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Socio-economic forms of inequality, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehnickih nauka, 4 Jul, 2014, pp. 279-289, ISBN 978-86-7892-664-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPenezić N., Ješić J., Katić I., Ivanišević A., Leber M.: The neoinstitutional perspective of the equadruple helix model of socio-economic development in the republic of Serbia, Institutional assumptions about socio-economic dynamics in East and Central Europe, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2015, ISBN 978-86-7892-765-2, pp. 277-247
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLalić B., Delić M.,Branislav B., Tasić N., Katić I.,Katić A.: Analiza zadovoljstva studenata primenom moodle ellab platforme za učenje na daljinu u procesu realizacije stručne studentske prakse na FTN-DIIM, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Skup Trendovi razvoja TREND, Zlatibor , 2017, ISBN 978-86-7892-904-5, str. 134-139
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić I.,Dinić B.,Šovljanski S.:Karakteristike karijenog odlučivanja kod najboljih studenata Univerziteta u Novom Sadu, Str. 62-66, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu; Skup Trendovi razvoja TREND,Zlatibor , 2017, ISBN 978-86-7892-904-5, str.62-66
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić I.,Ivanišević A.,Penezić N.,Leber M.: Social psychological factors conditioned by organizational changes, The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on European integration , Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad,2016 ,ISBN 978-86-7892-829-1,pp.131-136
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠovljanski S.,Katić I.,Petrović T.: Personal identity as specific factor for development of career in social organization,The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on European integration, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2016, ISBN 978-86-7892-829-1, pp. 147-162
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić A., Katić I.,Šević D., Lalić B., Bogojević B.:Platforma za učenje na daljinu ellab u funkciji realizacije stručne studentske prakse na Fakultetu tehničkih nauka, Skup Trendovi razvoja TREND, Fakultet tehničkih nauka, Zlatibor , 2016, ISBN 978-86-7892-795-9, str. 261-264
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić A., Katić I.,Tasić N.,Lalić B., Ćosić I.:Realizacija stručne studentske prakse na departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Trendovi razvoja TREND, Fakultet tehničkih nauka, Zlatibor, 2016, ISBN 978-86-7892-795, Str. 265-268
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić I.,Dželetović,M. Šovljanski, S.:Moć obrazovanja u razvoju liderskih kompetencija, Regionalna naučnostručna i biznis konferencija LIMEN "Liderstvo i menadžment:država, preduzeće,preduzetnik" ,Beograd , 2015, ISBN 978-86-80194-02-8, str. 235-241
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić I.,Dinić B., Šovljanski S.:Zapošljivost i usavršavanje talentovanih diplomiranih studenata, Skup XXI Skup Trendovi razvoja: „Univerzitet u promenama“ ,Zlatibor , 2015, ISBN 978-86-7892-691-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić I.,Ergelašev-Tubić J.:Važnost stručne studentske prakse za studente menadžmenta i poslovanje, Skup XXI Skup Trendovi razvoja: „Univerzitet u promenama...“, Zlatibor, 2015 , ISBN 978-86-7892-680-8, str. 91-94
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić I .,Šovljanski S.,Jeftić A.:Professional Practices - Linking Academic and Business Communities, Novi Sad, Institutional assumptions about socio-economic dynamics in East and Central Europe (6 ; Novi Sad ;2015), Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad ,2015, ISBN 978-86-7892-765-2, Str. 217-228
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić I.,Ergelašev-Tupić J.,Andevski M.,Skenderija B.: Students' Practical Training Abroad And In Our Country: Different Approaches, Socio-Economic forms of inequality, Intenational Scientific Conference Socio-economic forms of inequality , Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad,2014, ISBN 978-86-7892-664-8, str. 279-289
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić I.,Penezić, N., Skenderija, B.: Human Resources as the motivating power of entrepreneurial activity, Intenational Scientific Conference Socio-economic forms of inequality(5 ; Novi Sad ; 2014) , Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2014, ISBN 978-86-7892-664-8, str. 181-194
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić I.: Da li je moguća psihoterapija odnosa u organizaciji?, Skup Kongres psihoterapeuta Srbije "Odnosi u psihoterapiji" ,Savez drustava psihoterapeuta Srbije, Beograd , 2012, ISBN 978-86-86653-85-7,str. 57-58
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić I., Knežević T.,Požarev V.: Talent management and organisational success, Međunarodna naučno stručna konferencija "Na putu ka dobu Znanja" (1 ; Sremski Karlovci ; 2013) Fakultet za menadžment; Sremski Karlovci , ISBN 978-86-85067-43-3 , 2013,str.13-21
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKnežević T.,Katić I.,Požarev T: Compliance program and leaning styles of employees, Međunarodna naučno stručna konferencija "Na putu ka dobu Znanja"(1 ; Sremski Karlovci ; 2013) , Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci , 2013, ISBN 978-86-85067-43, str.22-31
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić (Drezgić) I.: Da li je moguća psihoterapija odnosa u organizaciji?, I Congress psychotherapist of Serbia,27-29 October, Beograd, pp 41, A-1-3039/11
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić (Drezgić) I.: Napredovanje u karijeri-pretnja ili izazov, II Congress psychotherapist of Serbia,25-28 October, Beograd, pp.57, ISBN 978-86-86653-85-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPenezić, N., Katić (Drezgić), I., Lalić, B. Sindrom izgaranja kod MBA studenata, XIV Skup Trendovi razvoja: Efikasnost i kvalitet bolonjskih studija, Trend, Kopaonik, 2008, CD ROM, ISBN 978-86-7892-096-7, pp.178-181.
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaKatić (Drezgić) I.: Razvoj karijere zaposlenih u funkciji uspešnog poslovanja organizacije, doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2012.
(M72) Odbranjen magistarski radKatić (Drezgić) I.: Preduzetnička motivacija u programima samozapošljavanja, magistarska teza, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2008.
(M72) Odbranjen magistarski radKatić (Drezgić), I.: Preduzetna inteligencija i menadžment projekata, magistarska teza, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2007.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorLjudski resursi i komunikacijeFakultet tehničkih nauka15.10.2023.
Vanredni profesorLjudski resursi i komunikacijeFakultet tehničkih nauka15.10.2018.
DocentLjudski resursi i komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu15.10.2012.
Asistent pripravnik RProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka21.05.2009.
Asistent - stari nazivProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka10.02.2009.
Saradnik u nastaviProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka31.10.2007.