prof. dr Dragan Mrkšić


Nedostaje slika

dr Dragan Mrkšić

Redovni profesor


Telefon021/485-2141
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 306
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Redovni profesor
05.01.2012.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor01.02.2007.01.12.2011.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
NazivU Ustanovi
-

Diploma

Pravne nauke

Pravni fakultet

1977

-

Magistratura

Pravne nauke

Pravni fakultet

1981

-

Doktorat

Pravne nauke

Pravni fakultet

1984

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuŽarković N., Lisov M., Mrkšić D.: Investments of Serbian insurance companies, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2012, Vol. 25, No 4, pp. 1113-1126, ISSN 1331-677X, UDK: 338
(M23) Rad u međunarodnom časopisuZarković, N., Mrkšic, D. and Lisov, M.: SITUATION AND POSSIBILITIES OF IMPROVEMENT OF VOLUNTARY PENSION INSURANCE IN SERBIA AS A DEVELOPING COUNTRY, African Journal of Business Management, Vol.4 (10), 18 August 2010, pp 2075-2086.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomČolović V., Petrović Z., Mrkšić D.: BASIC CHARACTERISTICS OF LIVESTOCK INSURANCE IN SERBIA - WITH REFERENCE TO THE SOME ELEMENTS OF THIS TYPE OF INSURANCE IN SOME NON-EUROPEAN AND EUROPEAN COUNTRIES, Ekonomika poljoprivrede, 2016, Vol. 63, No 3, pp. 905-918, ISSN 0352-3462
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomŽarković N., Toscano B., Mrkšić D., Lisov M.: Key Features of Crop Insurance in Serbia, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, Vol. 20, No 1, ISSN 1310-0351
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomPočuča M., Petrović Z., Mrkšić D.: Insurance in agriculture, Ekonomika poljoprivrede, 2013, No 1, pp. 163-178, ISSN 0352-3462
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomŽarković N., Lisov M., Mrkšić D.: National bank as insurance supervisor in Serbia as a developing country, African Journal of Business Management, 2012, Vol. 6, No 8, pp. 2816-2824, ISSN 1993-8233
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMrkšić, D., Vitez, M.: УПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРЬИМ ОБШЕСТВОМ В ЮГОСЛАВИИ, (ноЬiе правовЬiе основЬi), МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ, Москва, бр. 4/98.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Mrkšić, D.: OSIGURANJE U TEORIJI I PRAKSI, ALEF, Novi Sad, 1990.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Mrkšić, D.: PRAVNI POLOŽAJ OSIGURAVAJUĆIH ORGANIZACIJA, DNEVNIK, Novi Sad 1986., str. 189
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Mrkšić D., Ćosić Đ.: Upravljanje rizikom i osiguranje, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 2015, str. 1-255, ISBN 978-86-7892-736-2
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Mrkšić, D., Petrović, Z.: ŽIVOTNO OSIGURANJE, DIS PUBLIK, Beograd, 2005.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Mrkšić D., Petrović Z., Ivančević K.: Pravo osiguranja Šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu; Javno preduzeće "Službeni glasnik", 2014
(M60) Zbornici skupova nacionalnog značajaMrkšić, D. NOVI UGOVORI OSIGURANJA ŽIVOTA, Zbornik Radova, Udruženje za odštetno pravo, Zlatibor 2012
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMrkšić, D.:UNAPREĐENJE POŽARNIH OSIGURANJA U ZEMLJAMA U TRANZICIJI, Zbornik Radova, Udruženje za odštetno pravo, Beograd, 2010.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMrkšić, D., Jovanović, S.: OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI, Privredna komora Srbije, Beograd, 2010, Zbornik Radova
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetMrkšić, D., Šulejić, P., Vujović, R., Žarković, N., Rašeta, J., Miloradić, J.: OSNOVI OSIGURANJA, FAKULTET ZA FINANSIJSKI MENADŽMENT I OSIGURANJE, Beograd, 2006.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetMrkšić, D., Miloradić, J., Žarković, N.: UVOD U OSIGURANJE I ŽIVOTNA OSIGURANJA, IKP „ZASLON“ Šabac i Monart – Sremska Mitrovica, Novi Sad, 2006.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetMrkšić, D.: UPRAVLJANJE OSIGURAVAJUĆIM I REOSIGURAVAJUĆIM ORGANIZACIJAMA, FAKULTET ZA FINANSIJSKI MENADŽMENT I OSIGURANJE, Beograd, 260 str., 2006.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetMrkšić, D., Carić, S., Vitez, M.:PRIVREDNO PRAVO, CENTAR ZA PRIVREDNI CONSALTING, Novi Sad, petnaesto izdanje, 2005., str. 500,
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetMrkšić, D., Marović, B.: OSIGURANJE I REOSIGURANJE, FINANSING CENTAR, Novi Sad, 1996.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetMrkšić, D., Petrović, Z.: PRAVO OSIGURANJA, FAKULTET ZA POSLOVNO PRAVO Beograd, Beograd 2004.
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetMrkšić, D., Kostadinović, S.: KOMPANIJSKO PRAVO, FAKULTET ZA USLUŽNI BIZNIS, Novi Sad, 2004.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorUpravljanje rizikom i menadžment osiguranjaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2007.