prof. dr Bogdan Kuzmanović


Nedostaje slika

dr Bogdan Kuzmanović

Redovni profesor


Telefon021/485-2158
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 109

Dr Bogdan Kuzmanović rođen je 11.01.1964. godine u Kovilju. Osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je i magistriao (1997). Doktorirao je (2005.) na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je i sada zaposlen u zvanju redovnog profesora iz oblasti osiguranja, preventivnog inženjeringa  i upravljanja rizicima na osnovnim, master i doktorskim studijama. Poseduje bogato iskustvo u privredi. Više od 20 godina radio je u kompaniji DDOR Novi Sad ADO gde je bio na mestu direktora osiguranja imovine, transporta i poljoprivrede.  Posebna specijalnost mu je bila osiguranje međunarodnog  transporta. Bio je na poslovima generalnog direktora u periodu kada je kompanija DDOR Novi Sad imala najdinamičniji rast i najbolje rezultate u svojoj istoriji. Bio je predsednik Upravnog odbora DDOR Banke, Metals banke ad Novi Sad, Preduzeća za puteve “Novi Sad”. Pored rada na fakultetu angažovan je u Transnafta ad na poslovima generalnog direktora. Vlada Republike Srbije imenovala ga je na mesto predsednika Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo – NS SEME iz Novog Sada (2017-2021). Jedan je od osnivača i član prvog upravnog odbora „Srpske asocijacije menadžera“ osnovane u Beogradu, 27. novembra 2006. godine, bio je član Upravnog odbora Privrdne komore Vojvodine, član je predsedništva Saveza ekonomista Vojvodine, zamenik je predsenika Senata privrede Srbije, član predsedništva Saveza ekonomista Srbije, dugogodišnji član UO Vaterpolo saveza Srbije (2004.-2014.), član UO Sportskog društva Crvena Zvezda (2006.-2010.), predsednik Upravnog odbora KK „Vojvodina“ Novi Sad.
Autor i koautor je četiri udžbenika, dve monografije i više od 50 radova iz oblasti osiguranja, organizacije, menadžmenta i upravljanja rizicima od kojih je 9 na SCI listi.
Oženjen je, ima troje dece, živi i radi u Novom Sadu

Redovni profesor
01.03.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent16.09.2006.01.09.2012.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Vanredni profesor01.03.2017.28.02.2022.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Docent25.09.2012.01.01.2017.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
Primena statističkih modela u osiguranju motornih vozila

Diploma

Ekonomske nauke

Ekonomski fakultet

1993

Primena EDI (Electronic Data Interchange) tehnologije u osiguranju sa posebnim osvrtom na transportno osiguranje

Magistratura

Ekonomske nauke

Ekonomski fakultet

1997

Model inteligentne podrške u osiguranju transportnih i automatizovanih sistema

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2005

Kriterijum produkcijeOpis
(M12) Monografija međunarodnog značajaNjegomir V., Marović B., Pejanović R., Kuzmanović B.: Klimatske promene i osiguranje poljoprivrede, Beograd, Princip Pres, 2017, ISBN ISBN 978-86-6189-10, UDK: 631:368 551.583:631 005.334:631
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKuzmanović B.: THERMAL MANIKIN AND ITS STABILITY FOR ACCURATE AND REPEATABLE MEASUREMENTS, International Journal of Simulation Modelling, 2016, Vol. 15, No 4, ISSN 1726-4529
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTešić Z., Kuzmanović B., Tomić M., Tomić I.: An empirical study of employee loyalty, service, quality, cost reduction and company performance, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2018, Vol. 31, No 1, pp. 827-846, ISSN 1331-677X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilić B., Grubić-Nešić L., Kuzmanović B., Delić M.: The influence of authentic leadership on the learning organization at the organizational level: The mediating role of employees’ affective commitment, Journal for East European Management Studies, 2018, Vol. 22, No 1, pp. 9-38, ISSN 0949-6181
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKabok J., Radišić S., Kuzmanović B.: Cluster analysis of higher-education competitiveness in selected European countries, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2017, Vol. 30, No 1, pp. 845-857, ISSN 1331-677X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKuzmanović B.: Classification of natural disasters between the legislation and application: experience of the Republic of Serbia, Acta Geographica Slovenica - Geografski Zbornik, 2013, Vol. 53, No 1, pp. 149-164, ISSN 1581-6613, UDK: 91:504.4(497.11)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilić B., Grubić-Nešić L., Kuzmanović B., Delić M.: The influence of authentic leadership on the learning organization at the 
organizational level: The mediating role of employees’ affective commitment, Journal for East European Management Studies, 2017, Vol. 22, No 1, ISSN 0949-6181
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomRadišić S., Kabok J., Đaković V., Kuzmanović B.: The Programme Budget Model as a Basis for Measuring the Performance of the Public Sector in Transition Economies, Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 2016, No 79, pp. 69-78, ISSN 0354-8635, UDK: 336.13.051
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTodić V., Tešić Z., Kuzmanović B., Tomić M.: Procena troškova upotrebe novog proizvoda u fazi njegovog razvoja, 16. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 22-24 Mart, 2017, ISBN 978-99955-763-9-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRouhani S., Berković I., Kuzmanović B., Lečić D.: ERP systems in Human Resources Management, 4. International conference on applied internet and information technologies, Zrenjanin, 23 Oktobar, 2015, pp. 106-109, ISBN 978-86-7672-260-0 1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTešić Z., Kuzmanović B., Tomić M., Tomić I.: Performance Measurement and Management: An empirical study of employee loyalty, service quality, cost reduction and company performance, 22. EurOMA Conference, Neuchatel: University of Neuchatel, 26-1 Jun, 2015, ISBN 978-2-9700901-2-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTešić Z., Kuzmanović B., Tomić M., Tomić I.: An innovative Performance Measurement and Management Method, 21. EurOMA Conference, Palermo: Universita Deglo Studi Di Palermo, 20-25 Jun, 2014, ISBN -, UDK: -
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKuzmanovic, T., Kuzmanovic, B.,Estimate of incurred but not reported claims (IBNR) by Chain-Ladder method and the influence at solvency of insurance companies, International Scientific Conference on Industrial Systems-IS08, Novi Sad, 2008.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKuzmanović B., Todić V., Ćosić I., Tešić Z., Kuzmanović B., Tasić N.: Procena troškova proizvodnje u fazi razvoja proizvoda primenom fazi-neuronskih mreža, Tehnika, 2016, Vol. 66, No 5, pp. 749-755, ISSN 0040-2176, UDK: 005.21:004.032.26657.47
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKuzmanović B.: A Correlation Between hte Function of Controlling and the Process of Risk Management in the Company, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2015, Vol. 6, No 4, pp. 179-189, ISSN 2217-2661, UDK: 005.334
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaTešić Z., Kuzmanović B., Tomić M.: A Model for Analyzing and Measuring the Performance of Industrial Enterprise, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2015, Vol. 6, No 1, pp. 21-28, ISSN 2217-2661
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKuzmanović B., Tomašević M., Tešić Z., Kuzmanović B., Stevanov B., Todić V.: Razvoj modela upravljanja lancima snabdevanja, Infoteh, Jahorina, 2016, Vol. 15, pp. 413-418, ISSN konferencija, 15. Infoteh-Jahorina, Jahorina: Infoteh-Jahorina, 16-18 Mart, 2016, pp. 413-418
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment01.03.2022.
Vanredni profesorProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment01.03.2017.
DocentUpravljanje rizikom i menadžment osiguranjaFakultet tehničkih nauka26.01.2012.
DocentProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.10.2006.