prof. dr Goran Sladić


Nedostaje slika

dr Goran Sladić

Redovni profesor


Telefon021/485-2426
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Goran Sladić je rođen 19.02.1979. godine u Kninu. Srednju elektrotehničku školu „Mihajlo Pupin” završio je u Novom Sadu sa odličnim uspehom.

Na odsek za Elektrotehniku i računarstvo Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu upisao se 1997. godine. Studije na smeru Računarstvo i upravljanje sistemima, usmerenje Računarske nauke i informatika, završio je sa prosečnom ocenom 8,46 (osam i 46/100). Diplomski rad odbranio je 30.09.2002. godine iz predmeta „Veštačka inteligencija“ sa ocenom 10 (deset). Tema diplomskog rada je bila „Arhitektura i komponente bezbednosnog segmenta hijerarhijskog agentskog okruženja“. Na poslediplomske studije Fakulteta tehničkih nauka – smer Računarstvo i automatika, usmerenje Računarske nauke i informatika, upisao se školske 2002/03 godine i položio sve ispite predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom 10 (deset). Magistarski rad pod nazivom „Proširivi sistem za kontrolu pristupa XML dokumentima zasnovanu na korisničkim ulogama” odbranio je 07.09.2006. godine. Doktorsku disertaciju „Model kontekstno zavisne kontrole pristupa u poslovnim sistemima” odbranio je 26.05.2011.

             U periodu od 01.10.2002. do 25.01.2004. bio je angažovan na projektima i u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka. U zvanje asistenta-pripravnika na Fakultetu tehničkih nauka izabran je 26.01.2004. godine, u zvanje asistenta 23.02.2007. godine, u zvanje docenta 13.09.2011. godine, u zvanje vanrednog profesora 13.09.2016. godine, a u zvanje redovnog profesora 13.09.2021. godine. U toku studija i rada na Fakultetu objavio je preko 80 naučnih radova i učestvovao na preo 25 naučnih i stručnih projekata. Trenutno drži nastavu iz predmeta Sistemi elektronskog plaćanja na master studijama i  Bezbednost u sistemima elektronskog poslovanja i Metodologije razvoja softvera na osnovnim studijama.  Oblasti interesovanja su bezbednost informacionih sistema, bezbednost IoT sistema, bezbedan razvoj softvera, cloud tehnologije, upravljanje dokumentima i elektronsko poslovanje. Aktivno se služi engleskim jezikom. Živi u Novom Sadu.

Redovni profesor
13.09.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom26.05.2011.01.08.2011.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Asistent sa magistraturom23.02.2007.01.05.2011.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Asistent pripravnik02.03.2006.01.02.2007.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Vanredni profesor13.09.2016.12.09.2021.Katedra za informatiku
Docent13.09.2011.12.09.2016.Katedra za informatiku
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.10.2018.Katedra za informatiku
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Arhitektura i komponente bezbednosnog segmenta hijerarhijskog agentskog okruženja

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Proširivi sistem za kontrolu pristupa XML dokumentima zasnovanu na korisničkim ulogama

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Model konteksno zavisne kontrole pristupa u poslovnim sistemima

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaSladić G., Vidaković M., Konjović Z.: Network Monitoring Using Intelligent Mobile Agents. In: Intelligent Systems: Models and Applications, Topics in Intelligent Engineering and Informatics, Springer Berlin Heidelberg, 2013, str. 301-318, UDK: 978-3-642-33958-5
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSlivka J., Sladić G., Milosavljević B., Kovačević A.: RSSalg software: a tool for flexible experimenting with co-training based semi-supervised algorithms, Knowledge-Based Systems, 2017, ISSN 0950-7051
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSladić G., Cverdelj-Fogaraši I., Gostojić S., Savić G., Segedinac M., Zarić M.: Multilayer Document Model for Semantic Document Management Services, Journal of Documentation, 2017, Vol. 73, No 5, pp. 803-824, ISSN 0022-0418
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuCverdelj-Fogaraši I., Sladić G., Gostojić S., Segedinac M., Milosavljević B.: Semantic integration of enterprise information systems using meta-metadata ontology, Information Systems and e-Business Management, 15(2), pp. 257-304, 2017, DOI: 10.1007/s10257-015-0303-6., ISSN 1617-9846
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSavić G., Segedinac M., Sladić G., Gostojić S., Konjović Z.: A Machine-Readable Description of Generic Instructional Strategies in e-Courses, Computer Applications in Engineering Education, 2016, Vol. 24, No 5, pp. 665-675, ISSN 1061-3773
(M23) Rad u međunarodnom časopisuZarić, M.,Segedinac, M., Sladić, G., and Konjović, Z: A Flexible System for Request Processing in Government Institutions, Acta Polytechnica Hungarica, 11(6):207-227, 2014. ISSN: 1785-8860, DOI: 10.12700/APH.11.06.2014.06.13.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSladić, G., Milosavljević, B., Konjović, Z.: Context-sensitive Access Control Model for Business Processes, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 10(3):939-972, 2013, ISSN: 1820-0214, DOI: 10.2298/CSIS110907042S.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSladić G., Milosavljević B., Surla D., Konjović Z.: Flexible Access Control Framework for MARC Records, The Electronic Library, 2012, Vol. 30, No 5, pp. 623-652, ISSN 0264-0473, DOI:10.1108/02640471211275684
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGostojić S., Sladić G., Milosavljević B., Konjović Z.: Context-sensitive Access Control Model for Government Services, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 2012, Vol. 22, No 2, pp. 184-213, ISSN 1091-9392, DOI:10.1080/10919392.2012.667717
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSladić G., Milosavljević B., Konjović Z., Vidaković M.: Access Control Framework for XML Document Collections, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2011, Vol. 8, No 3, pp. 591-609, ISSN 1820-0214, DOI: 10.2298/CSIS100827002S
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVidaković M., Milosavljević B., Konjović Z., Sladić G.: Extensible Java EE-Based Agent Framework and Its Application on Distributed Library Catalogues, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2009, Vol. 6, No 2, pp. 1-28, ISSN 1820-0214, DOI: 10.2298/csis0902001V
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSladić G., Gostojić S., Milosavljević B., Konjović Z., Milosavljević G.: Computer Aided Anonymization and Redaction of Judicial Documents, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2016, Vol. 13, No 1, pp. 217-236, ISSN 1820-0214
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilosavljević G., Sladić G., Milosavljević B., Zarić M., Gostojić S., Slivka J.: Context-sensitive Constraints for Access Control of Business Processes, Computer Science and Information Sistems, 2018, Vol. 15, No 1, pp. 1-30, ISSN 1820-0214
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniGostojić S., Sladić G., Milosavljević B., Zarić M., Konjović Z.: Semantic Driven Document and Workflow Management, 3. International conference on applied internet and information technologies, Zrenjanin, 24 Oktobar, 2014
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Srđan Komazec, Dušan Okanović, Zvezdan Protić, Goran Sladić: Software Architecture of the Digital Library of Theses and Dissertations, International Conference on Distributed Library Information Systems, Ohrid, Macedonia: 2004
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Goran Sladić, Milan Vidaković: Integrated Search in the Digital Libraries System, International Conference on Distributed Library Information Systems, Ohrid, Macedonia: 2004
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Milan Vidaković, Goran Sladić, Miroslav Zarić: Metadata Harvesting Using Agent Technology, SEA, Cambridge, USA: 2004
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Milan Vidaković, Goran Sladić, Zora Konjović: Security Management in J2EE Based Intelligent Agent Framework, 7th IASTED International Conference on Software Engineering and Applications, Marina Del Rey, CA, USA: 2003
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTrninić B., Sladić G., Milosavljević G., Milosavljević B., Konjović Z.: PolicyDSL: Towards Generic Access Control Management Based on a Policy Metamodel, 12. International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Budimpešta: IEEE, 22-24 Septembar, 2013, pp. 217-223, ISBN 978-1-4799-0421-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMolnar R., Gostojić S., Sladić G., Savić G., Konjović Z.: Enabling Customization of Document-Centric Systems Using Document Management Ontology, 5. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 8-11 Mart, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSladić G., Milosavljević B., Konjović Z.: Extensible Access Control Model for XML Document Collections, 1. International Conference on Security and Cryptology - SECRYPT, Barcelona: INSTICC, 28-31 Jul, 2007, pp. 373-380, ISBN 9789898111128
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSladić G., Milosavljević B., Konjović Z.: Software Architecture for Context-sensitive Workflow Access Control, 2. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 29-3 Februar, 2012, pp. 58-63, ISBN 978-86-85525-10-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZarić M., Segedinac M., Sladić G., Paroški M.: eRequests Handling System for Government Institutions, 2. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 29-3 Februar, 2012, pp. 241-246
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGostojić S., Sladić G., Milosavljević B., Konjović Z.: Flexible Access Control for Judicial Processes, 6. International Conference on Methodologies, Technologies aand Tools Enabling e-Government - MeTTeG12, Beograd: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, , pp. 44-55, ISBN 978-86-7892-413-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGostojić S., Sladić G., Milosavljević B.: Importing Document Hierarchy in the Alfresco System, 1. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 7-8 Mart, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSladić G., Gostojić S., Milosavljević B., Konjović Z.: Handling Structured Data in the Alfresco System, 1. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 7-8 Mart, 2011, pp. 78-82
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSladić G., Vidaković M., Konjović Z.: Agent Based System for Network Availability and Vulnerability Monitoring, 9. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE, 8-10 Septembar, 2011, pp. 53-58, ISBN 978-1-4577-1973-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZarić M., Sladić G., Paroški M., Andrić S.: CMDB Based Asset Management With Integrated Open Source Systems, 1. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 7-8 Mart, 2011, pp. 128-133, ISBN 9788685525070
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSladić G., Milosavljević B., Konjović Z.: Extensible Access Control Model for XML Document Collections, 1. International Conference on Security and Cryptology - SECRYPT, Barcelona: INSTICC, 28-31 Jul, 2007, pp. 373-380, ISBN 9789898111128
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić A., Sladić G., Milosavljević B., Gostojić S., Konjović Z.: Hadoop and Pig for Internet Census Data Analysis, 4. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik, 9-13 Mart, 2014
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Sladić G.: Kontrola pristupa XML dokumentima, Zadužbina Andrejević, 2008, ISBN 978-86-7244-683-8
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Sladić G.: Kontrola pristupa u poslovnim sistemima, Beograd, Zadužbina Andrejević, 2011, ISBN 978-86-525-0000-0
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVidaković M., Sladić G., Komazec S.: Sistemi za upravljanje elektronskim sadržajima i njihova primena u e-upravi, InfoM, Časopis za informacionu tehnologiju i multimedijalne sisteme, 2006, No 20, pp. 36-41, ISSN 1451-4397
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaSladić G., Milosavljević B., Konjović Z.: Kontrola pristupa XML dokumentima, Info-M, 2005, Vol. 4, No 15-16, pp. 53-59
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMilosavljević B., Komazec S., Sladić G.: Open source sistemi za upravljanje dokumentima u e-upravi, Info-M, 2006, Vol. 5, No 20, pp. 25-35
(M53) Rad u naučnom časopisuSladić G., Milosavljević B., Konjović Z.: Kontekstno zavisna kontrola pristupa, Info M, 2012, Vol. 11, No 41, pp. 33-39, ISSN 1451-4397
(M53) Rad u naučnom časopisuDušan Surla, Zora Konjović, Branko Milosavljević, Miroslav Zarić, Goran Sladić, Zvezdan Protić, Srđan Komazec, Dušan Okanović: Prikaz realizacije mrežne digitalne biblioteke doktorskih, magistarskih i diplomskih radova, Infoteka, 2004
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSavić G., Sladić G., Milosavljević B.: On-line uređivanje dokumenata u sistemu Alfresco, 14. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2005
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSladić G., Zarić M., Konjović Z., Milosavljević B.: Single Sign-On model za web aplikacije, 14. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2005
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSladić G., Milosavljević B., Gostojić S.: Digitalno potpisivanje dokumenata u Аlfresco sistemu, 15. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2009
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGostojić S., Sladić G., Vidaković M.: Arhiviranje dokumenata u Alfresco sistemu, 15. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2009
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPavić I., Sladić G., Milosavljević G.: Integracija upravljanja poslovnim procesima u Alfresco sistemu, 16. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2010
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSladić G., Milosavljević B., Milosavljević G.: Kontrola pristupa dokumentima bazirana na XACML standardu, 16. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2010
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKonjović Z., Sladić G., Vidaković M.: Kontrola pristupa XML dokumentima, 9. YUNG info, Zlatibor, 1-10 Decembar, 1997
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSladić G., Vidaković M.: Nadgledanje mrežnih servisa korišćenjem agentske tehnologije, 11. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2005
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSladić G., Milosavljević B., Konjović Z.: Autentifikacija korisnika uz oslonac na smart kartice, 12. YU INFO, Kopaonik, 6-10 Mart, 2006
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaSladić G.: Model kontekstno zavisne kontrole pristupa u poslovnim sistemima, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2011
(M72) Odbranjen magistarski radSladić G.: Proširivi sistem za kontrolu pristupa XML dokumentima zasnovanu na korisničkim ulogama, 2006
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Konjović Z., Milosavljević B., Sladić G., Gostojić S.: Sistem za uprvljanje elektronskim dokumentima, 2010
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Konjović Z., Milosavljević B., Vidaković M., Zarić M., Sladić G., Okanović D., Komazec S., Protić Z.: Mrežna digitalna biblioteka doktorskih, magistarskih i diplomskih radova, Univerzitet u Novom Sadu, Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, 2003
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Goran Sladić, Srđan Komazec: Modelling and Implementation of Entity Beans in Software System of Networked Digital Library of Theses and Dissertations, 4th International Conference on Informatics and Information Technolog, Bitola, Macedonia: 2003
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Srđan Komazec, Goran Sladić: Design Patterns in Implementation of Digital Library of Theses and Dissertations, 4th International Conference on Informatics and Information Technology, Bitola, Macedonia: 2003
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini Dušan Okanović, Goran Sladić: Servisi digitalne biblioteke u bibliotečkoj mrež, YUInfo, Kopaonik, Srbija: 2004
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini Goran Sladić, Miroslav Zarić, Milan Vidaković: Integrisano pretraživanje u bibliotečkoj mreži, YUInfo, Kopaonik, Srbija: 2004
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini Goran Sladić, Milan Vidaković: Bezbednosni segment hijerarhijskog agentskog okruženja, YUInfo, Kopaonik, Srbija: 2003
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorPrimenjene računarske nauke i informatikaUniverzitet u Novom Sadu13.09.2021.
Vanredni profesorPrimenjene računarske nauke i informatikaUniverzitet u Novom Sadu13.09.2016.
DocentPrimenjene računarske nauke i informatikaUniverzitet u Novom Sadu13.09.2011.
Asistent - stari nazivPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka28.01.2010.
Asistent pripravnik RPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka24.01.2009.
Asistent - stari nazivPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka23.02.2007.
Asistent pripravnikPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka01.02.2004.