prof. dr Bojan Tepavčević


Nedostaje slika

dr Bojan Tepavčević

Redovni profesor


Telefon021/485-2421
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Magistrirao na Departmanu za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (Smer: Savremena arhitektura i urbanizam), uža naučna oblast: Arhitektonsko-urbanističko planiranje, teorija i praksa. Naziv magistarske teze, odbranjene 10. aprila 2007. godine glasi: "Istraživanje morfogeneze, fizičke strukture i funkcije trgova Vojvodine". Završio poslediplomske magistarske studije na Departmanu za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (Smer: Savremena arhitektura i urbanizam, od 2003. do 2007.) koji je organizovala i vodila Katedra za arhitekturu i urbanizam, sa prosečnom ocenom 9.83. Završio osnovne studije na Departmanu za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (1998-2003). Na osnovnim studijama postigao je ukupnu prosečnu ocenu 8.75. Tokom osnovnih studija, učestvovao je u radu letnje škole Internacionalne federacije za stanovanje i planiranje IFHP (International Federation for Housing and Planning), sa temom: "Public Spaces and Beauty of the City" u Sabaudiji (Italija), 2003. godine. Rad u timu sa još tri studenta (Armando Trento, Italija, Andre Silva, Portugal, Evelyn David, Belgija) osvojio je prvu nagradu. Rad i napredovanje u struci Aktivno učestvuje u nastavi na Departmanu za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, od oktobra 2003. do danas, u svojstvu asistenta-pripravnika Katedre za arhitekturu i urbanizam i to na sledećim predmetima: - Arhitektonska analiza funkcije i tipologija 1 (2003/2004, 2004/2005) - Arhitektonsko projektovanje 1 (2003/2004, 2004/2005) - Elementi i sklopovi zgrada 1, 2 (2006/2007). Na katedri za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu, učestvovao je u nastavi na sledećim predmetima: - Arhitektonsko crtanje (2006/2007) - Maketarstvo (2006/2007, 2007-2008, 2008-2009) - Interpretacija i reprezentacija arhitektonskog i urbanističkog dela (2006/2007, 2007-2008). - Tehnike prezentacije arhitektonskog i urbanističkog dela (2007/2008, 2008-2009). -Reprezentacija arhitektonskog i urbanističkog dela 1 (2007/2008, 2008-2009). -Reprezentacija arhitektonskog i urbanističkog dela 2 (2008-2009, 2009-2010). -Reprezentacija šireg prostornog okruženja (2008-2009, 2009-2010). Godine 2003. u saradnji sa Jelenom Atanacković, osvojio je treću nagradu na 14-tom međunarodnom konkursu za studente svih nivoa, održanom u Beču, koji organizuje Međunarodna federacija za stanovanje i planiranje (IFHP, International Federation for Housing and Planning), na temu Local and International in Your City of the Future, a idejnim urbanističkim rešenjem sa temom Revitalizing the Danube Waterfront in Novi Sad). Izlagao je rad u okviru izložbe studentskih radova u Bečeju na temu „Edukativnog centra”. Godine 2003. u saradnji sa Čakan Jelisejem osvojio je treću nagradu na konkursu za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje tri trga u centralnoj zoni Šapca. Godine 2007 i 2008 bio je član žirija nagrade Ranko Radović u kategoriji: televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije. Autor i koautor je nekoliko naučnih radova i dve naučne monografije nacionalnog značaja

Redovni profesor
14.04.2021.
NazivU Ustanovi
Revitalizacija Ribarskog poluostrva i Dunavskog keja

Diploma

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2003

Istraživanje morfogeneze, fizičke strukture i funkcije trgova Vojvodine

Magistratura

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2007

Uticaj geometrijske reprezentacije prostora na savremenu arhitekturu

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Bojan Tepavčević, Dejan Mitov, Krsto Radovanović, Bojan Mitov, Jelena Mitov 2018 Izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi sa katalogom i recenzijama "The Spot", Izlozba: 6-16 December 2018 Serbian Academy of Sciences and Arts, Gallery of Science and Technology, Djure Jakšića 3, Belgrade, (Selekcioni odbor ziri iz 5 drzava Stanko Gaković USA, Nora Lefa Greece, Dijana Marić Srbija, Marija Simović Srbija, Wilfried van Winden Holandija, Carmelo Zappulla Spain) http://www.strand.rs/2018/09/25/exhibition-selected-entries/ Katalog na engleskom: Serbia On Achitecture: New Materials and Design in Architecture and Art, BELGRADE: STRAND: Sustainable Urban Society Association, ISBN:978-86-89111-18-7 COBIS.SR-ID 270781196
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Bojan Tepavčević, Vesna Stojaković, Marko Jovanović, Dejan Mitov, Marko, Ivana Bajšanski, Igloo Pavilion: Izvedeni arhitekonski objekat prikazan na međunarodnoj izložbi sa katalogom i recenzijama (izveden 2016) Prikazan na međunarodnoj izložbi:Designing Complexity 2018, 8 jun-20 jun, 2018, Novi Sad, FTN, (Selekcioni odbor ziri iz više od 5 drzava: Alexander Asanowicz Poland, Peter McPherson New Zealand, Milena Stavrić Austria, Armando Trento Italy, Odysseas Kontovourkis Cyprus, Ana Mikić D’Apuzzo Switzerland, Andrei Nejur USA/Romania, Predrag Šiđanin Srbija, Jelena Atanacković Jeličić Srbija) Katalog na engleskom: Digital design exhibition: Designing Complexity 2018, Faculty of Technical Sciences, 2018, Novi Sad. ISBN 978-86-6022-056-3 Online verzija: http://www.arhns.uns.ac.rs/mongeometrija/wp-content/uploads/2018/07/katalog-online.pdf
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Bojan Tepavčević, Vesna Stojaković, Marko Jovanović, Dejan Mitov, Marko, Ivana Bajšanski, Pinoles Pavilion: Izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi sa katalogom i recenzijama (izveden 2017) Prikazan na međunarodnoj izlozbi: Designing Complexity 2018, 8 jun-20 jun, 2018, Novi Sad, FTN, (Selekcioni odbor ziri iz više od 5 drzava: Alexander Asanowicz Poland, Peter McPherson New Zealand, Milena Stavrić Austria, Armando Trento Italy, Odysseas Kontovourkis Cyprus, Ana Mikić D’Apuzzo Switzerland, Andrei Nejur USA/Romania, Predrag Šiđanin Srbija, Jelena Atanacković Jeličić Srbija) Katalog na engleskom: Digital design exhibition: Designing Complexity 2018, Faculty of Technical Sciences, 2018, Novi Sad. ISBN 978-86-6022-056-3 Online verzija: http://www.arhns.uns.ac.rs/mongeometrija/wp-content/uploads/2018/07/katalog-online.pdf
(SUA1.4) Nagrada ili pohvala na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomBojan Tepavčević, Vesna Stojaković, Dejan Mitov, Marko Jovanović, Ivana Bajšanski, 2018 Tessellated Shell Pavilion, Special prize for realization in Vojvodina, international competition 21st Salon of Architecture Novi Sad, Gallery Macut, Novi Sad, 2018 (Jury: Srđan Jovanović Weiss (CUNY Spitzer School of Architecture, New York, USA), Dejan Todorović (NOOTO, Beograd), Mika Cimolini (MAO Muzej za arhitekturu i dizajn, Ljubljana), Ana Mrđa (UHA/Arhitektonski fakultet Zagreb) i Jasmin Sirčo (DAS/AABH) http://dans.org.rs/nagrade-i-priznanja-21-salona-arhitekture-novi-sad/
(SUA1.4) Nagrada ili pohvala na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomMarko Vučić, Vesna Stojaković, Bojan Tepavčević, Marko Jovanović, Dejan Mitov, Ivana Bajšanski, 2018 FlexiSPOT pavilion, International competition BETA Bienala Timisoreana de Arhitectura, Special mention, Libertății Square from Timișoara, 2018. (Jury: Oana Stănescu, New York, USA; Levente Szabó , Budapest, Hungary; Grozdana Šišović Belgrade, Serbia; Irina Cristea, Pariz, Francuska; Attila Kim, Cluj Napoca, Romania) http://competition.betacity.eu/en/categorie/initiatives-experiments-visions/
(SUA1.4) Nagrada ili pohvala na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomBojan Tepavčević, Dejan Mitov, Digially Fabricated model of Pedestrian Area of City of Novi Sad, 25th International Urban Planners Exhibition, ISBN 978-86-84275-37-2, Supported by Serbian Chamber of Engineers, Sremska Mitrovica, Serbia, November 2016.
(M11) Istaknuta monografija međunarodnog značajaStavrić M. Šiđanin P., Tepavčević B.,Architectural Scale Models in Digital Age: Design and Representation, Springer Verlag, 2013
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaTepavčević B. and Stojaković V., 2012. Mathematical Concepts of Space in Contemporary Architecture, McGraw- Hill, Milano, 2012, str. 81-87, ISBN 978-88-386-7333-7
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiJovanović M., Raković M., Tepavčević B., Borovac B., Nikolić M.: Robotic fabrication of freeform foam structures with quadrilateral and puzzle shaped panels, Automation in Construction, 2017, Vol. 74, pp. 28-38, ISSN 0926-5805
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiTepavčević B., Stojaković V.2013. Procedural modeling in architecture based on statistical and fuzzy inference, Automation in Construction ISSN: 0926-5805, Vol. 35, Str. 329-337, Elsevier
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiTepavčević B., Stojaković V., Mitov D., Bajšanski I., Jovanović M.: Design to fabrication method of thin shell structures based on a friction-fit connection system, Automation in Construction, 2017, No 84c, pp. 207-213, ISSN 0926-5805
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStojaković V., Popov S., Tepavčević B. 2013. Visualization of the Centre of Projection Geometrical Locus in a Single Image, DOI 10.1111/cgf.12254 Computer Graphics Forum ISSN: 0167-7055
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStojaković V., Tepavčević B.: Distortion Minimization: A Framework for the Design of Plane Geometric Anamorphosis, Nexus Network Journal, 2016, Vol. 18, No 3, pp. 1-19, ISSN 1590-5896
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStojaković V., Tepavčević B., Image-based modeling approach in creating 3D morphogenetic reconstruction of Liberty Square in Novi Opis Sad, Journal of Cultural Heritage (ISDN 1296-2074) ISSN: 1296-2074, Vol. 12,str. 105-110
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTepavčević B., Mandić M.: Analysis of shape grammar application as a tool for urban design, Environment and Planning. B: Planning and Design, 2015, Vol. 42, No 4, pp. 675-687, ISSN 0265-8135
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTepavčević B., Stojaković V.: Representation of Non-metric Concepts of Space in architectural design theories 10.1007/s00004-014-0194-8, Nexus Network Journal, 2014, Vol. 16, No 2, pp. 285-297, ISSN 1590-5896
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomTepavčević B., Šijakov M, Štulić, 2012. Animation tools in architectural design and education, Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences, Vol. 7, Suppl. pp. 157-163.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomTepavčević B., Šijakov M, Šiđanin, 2012. GIS technologies in urban planning and education, Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences, Vol. 7, Suppl. pp. 185-193.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomTepavčević B., Stojaković V.: Shape grammar in contemporary architectural theory and design, Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, 2012, Vol. 10, No 2, pp. 169-178, ISSN 0354–4605, UDK: 004.421:72=111
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStojaković V., Tepavčević B.,Optimal Methods for 3D Modeling of Devastated Architectural Objects”, International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXVIII-5/W1, ISSN 1682-1777, ISPRS, Trento, Italija, 2009. pp. 1-6;
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTepavčević B.,Stojaković V., Digital Morphogenetic Reconstruction of Liberty Square in Novi Sad, Proceedings of the 5th international meeting of planning, design, construction and building renewal iNDiS 2009, Novi Sad, Srbija, 25-27. novembar, 2009. 451-456 str.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStojaković V., Tepavčević B., 2011. Single Image Ambiguity and Adjustment of Cultural Heritage Modeling Approach, Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe – eCAADe, str.99-106. Ljubljana, Slovenija
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠijakov M., Tepavčević B., Štulić R., 2011. Geometry and visualisations of free forms in architectural education, Mathematics in architecture and civil engineering design and education, University of Pécs Pollack Mihály Faculty of Engineering, pp.1-6. Pečuj, Mađarska
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović M., Tepavčević B., Škrinjar L., 2012 Influence of Origami Folding Patterns and Spatial Developabilty in Contemporary Architectural Design, International Scientific Conference moNGeometrija, str.517-529. Novi Sad, Srbija
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović M., Tepavčević B. Influence of Biological Methodology and Principles on ContemporaryArchitectural Design Approach International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Niš, 27-28 Septembar, 2012, pp. 99-106, ISBN 978-86-88601-05-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović M., Tepavčević B., Stojaković V.2011. Responsive Systems and Surfaces in Architecture - Design and Challenges, 1. International Conference on Architecture and Urban Design, Tirana: Epoka University Press, 19-21 April, 2012, pp. 97-106, ISBN 9789928-135-01-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStojaković V., Tepavčević B., Malbaša V.: DIGITAL TECHNIQUES, DESIGN AND PRODUCTION IN ARCHITECTURAL EDUCATION, 10. INTED, Valencia, 7-9 Mart, 2016, pp. 6101-6108, ISBN 978-84-608-5617-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTepavčević B.: Redesigning Urban Waterfront: Local and International in our Cities, 1. Symposium on Waterfronts in the Danube Region, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Odsek za arhitekturu, 3-6 Jun, 2006, pp. 91-94, ISBN 86-85211-74-3, UDK: 711.533.4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRaković M., Jovanović M., Borovac B., Tepavčević B., Nikolić M., Papović M.: Design and Fabrication with Industrial Robot as Brick-laying tool and with Custom Script Utilization, 23. IEEE International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region - RAAD, Smolenice: IEEE Xplore, 3-5 Septembar, 2014, pp. 1-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović M., Stojaković V., Tepavčević B., Mitov D., Bajšanski I.: Generating an Anamorphic Image on a Curved Surface Utilizing Robotic Fabrication Process, 34. eCAADe 2016 / Complexity & Simplicity, Oulu: eCAADe (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe) and Oulu School of Architecture, University of Oulu., 24-26 Avgust, 2016, pp. 185-191, ISBN 9789491207105
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTepavčević B., Stavrić M., Wiltsche A., Stojaković V., Raković M.: Digital Fabrication Strategies in Design Education , 4. Between Computational Models and Performative Capacities, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 19-20 Maj, 2016, pp. 139-144, ISBN ISBN - 978-86-7892-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović M., Tasevski J., Tepavčević B., Raković M., Mitov D., Borovac B.: Fabrication of Digital Anamorphic Sculptures with Industrial Robot, 25. IEEE International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region - RAAD, Beograd, 30-2 Jun, 2016
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Trgovi u Vojvodini: Morfogeneza fizička struktura i funkcije, FTN, Novi Sad, 2008.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Radović Ranko; Atanacković Teodor; Spasić Dragan; Novaković Branislava: New Challenges and Opportunities for the City of Novi Sad, Novi Sad: Danube Comission and University of Novi Sad, 2004, str. 1- 157.
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaStojaković V., Tepavčević B.: Generation and application of dynamic virtual reconstuctions of urban public spaces, Unapređenje strategije obnove i korišćenja javnih prostora u prostornom i urbanističkom planiranju i projektovanju, Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2011, str. 69-86, ISBN 978-86-7892-254-1
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetŠiđanin P., Tepavčević B.,Maketarstvo za studente arhitekture, 2010, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2010., FTN Novi Sad, str. 190.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmuUniverzitet u Novom Sadu14.04.2021.
Vanredni profesorTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmuUniverzitet u Novom Sadu14.04.2016.
DocentTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmuFakultet tehničkih nauka14.04.2011.
Asistent - dr naukaTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmuFakultet tehničkih nauka27.12.2010.
Asistent - stari nazivTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmuFakultet tehničkih nauka25.06.2008.
Asistent pripravnikArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.01.2004.