Predmet: Fizika (17 - RG014)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.07.2017..


Predmeti kojima je preduslov predmet Fizika

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Boje i osvetljenostdada
Sticanje osnovnih znanja iz fizike.
Stečena znanja omogućavaju razumevanje fizičkih procesa na kojima se zasniva rad računara i drugih tehničkih uređaja.
Kinematika i dinamika translatornog i rotacionog kretanja. Sila. Njutnovi zakoni i zakoni održanja. Gravitaciono polje. Specijalna teorija relativnosti. Osnove elektrostatike. Električno polje i potencijal. Provodnici i dielektrici u električnom polju. Električne struje. Jednosmerne struje, otpor. Savremena teorija elektroprovodljivosti. Poluprovodnici. Elektromagnetizam. Magnetno polje struje. Elektromagnetna indukcija. Energija magnetnog polja. Naizmenične struje .Magnetno polje u materijalima. Dijamagnetizam, paramagnetizam,feromagnetizam. Harmonijske oscilacije. Talasno kretanje; mehanički i elektromagnetni talasi. Talasna i geometrijska optika. Osnovi kvantne fizike. Toplotno zračenje. Crno telo i Plankov zakon.Fotoefekat. Borov modela atoma.
Predavanja; laboratorijske vezbe; računske vežbe; konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen odgovarajućim primerima koji ilustruju primenu teorije na rešavanje zadataka. Laboratorijske vežbe obuhvataju eksperimente iz oblasti koje su obuhvaćene planom i programom. Na računskim vežbama rade se karakteristični zadaci i produbljuje se gradivo izloženo na predavanjima. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Delovi gradiva koji predstavljaju logičke celine mogu se polagati u toku izvođenja nastavnog procesa preko kolokvijuma. Završni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo ispita je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kozmidis-Petrović, A.Tehnička fizika2010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Budinski-Petković, Lj.Fizika2008Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Budinski-Petković, Lj. i drZbirka zadataka iz fizike : mašinski odsek2017Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Novom SaduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lončarević dr Ivana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ilić dr Dušan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Beljin-Čavić Milica
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Ilić Strahinja
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe