Predmet: Poslovno pravo (17 - IM1009)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Osposobljavanje studenata za sticanje znanja iz oblasti poslovnog prava. Ovladavanje osnovnim znanjem o pravnim načelima organizovanja privredne aktivnosti kroz pravno-organizacione forme privrednih društava kao i ugovornih odnosa između privrednih subjekata u nacionalnim pravnim okvirima i komparacija sa evropskim pravilima privrednih društava.
Studenti će biti osposobljeni za razumevanje pravnog statusa privrednih društava kao i ugovornih odnosa koji nastaju u njihovom poslovanju. Stečena znanja mogu koristiti u daljem obrazovanju i boljem razumevanju srodnih predmeta i u drugim sličnim predmetima iz privredno-pravne oblasti. Stiču kompetencije koje mogu biti primenjene u praktičnom radu i razumevanju poslovnih odnosa između privrednih subjekata.
(1) Uvodni deo Pravo i druga društvena pravila. Pravne norme. Izvori prava. Tumačenje pravnih normi. Subjekti prava. Pravni odnosi. Vršenje i zaštita subjektivnih prava. (2) Drugi deo - Pravni status privrednih društava; Opšti deo: Privredni subjekti - osnovni pojmovi i istorijski razvoj. Privredna društa - pojam i zajednička pravila za sva privredna društva; Posebni deo: Pravni status privrednih društava za sve pravno-organizacione forme, posebno izučavanje svih formi društva lica i društva kapitala. Ortačko društvo. Komanditno društvo. Društvo sa ograničenom odogovornošću. Akcionarsko društvo. (3) Deo treći - Privredni ugovori - Opšti deo: Pojam i značaj ugovora robnog prometa. Zaključenje ugovora robnog prometa. Sredstva obezbedjenja i izvršenja ugovora. Promene i raskid ugovora. Ispunjenje ugovora i odgovornost za neispunjenje.- Posebni deo: Ugovor o prodaji robe. Ugovor o zastupanju. Ugovor o skladištenju. Ugovor o prevozu robe. Ugovor o franšizingu. Ugovor o lizingu. Osnovne hartije od vrednosti: menica, ček i robne hartije od vrednosti.
U radu na predmetu Poslovno pravo koristi se normativno-pravni metod pri izlaganju pozitivno - pravne regulative i pravno-analitički metod pri izradi seminarskih radova i obradi primera iz prakse.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mirko VasiljevićPoslovno pravo2004Udruženje pravnika u privredi Srbije, BeogradSrpski jezik
Sonja BunčićPravna priroda akcije2004Poslovni biro SB, Novi SadSrpski jezik
Gower and DaviesPrinciples of Modern Company Law2008Sweet /MaxwellEngleski
Ferranini, Hopt, Winter, WymeerschReforming company and Takeover Law in Europe2004Oxford University PressEngleski
Šogorov, S., Arsić, Z.Ugovori trgovinskog prava2011Pravni fakultet u Novom SaduSrpski jezik
Arsić Z., Marjanski V.Pravo privrednih društava2016Pravni fakultet u Novom SaduSrpski jezik
Sonja BunčićBankarsko i berzansko pravo2012Poslovni biro SB, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dukić-Mijatović Marijana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bunčić dr Sonja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović Jelena
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Perić Aleksandra
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bunčić dr Sonja
Redovni profesor

Auditorne vežbe