Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
doc. dr Slavko RakićDocent01.02.2022.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment20220201