Naučno-istraživački rad


30.01.2013. - 00:00
Naučno-istraživački rad na Departmanu obuhvata primenjena i razvojna istraživanja, koja se realizuju kroz odgovarajuće projekte. Izvori finansiranja projekata su domaći fondovi i fondovi međunarodnih organizacija.
Domaći su uglavnom fondovi Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine. U njihovoj izradi Departman učestvuje od 1968. godine. U periodu od 1968 godine realizovano je:
• 66 osnovnih naučnoistraživačkih projekata na kojima je Departman
bio nosilac;
• Oko 120 kratkoročnih tehnološko-razvojnih projekata (za potrebe
privrede);
• Objavljeno je ukupno oko 1020 (oko 280 samo u inostranstvu) biblografskih jedinica: knjiga, naučnih radova ili saopštenja i jedno priznato tehničko rešenje. Od toga, dve monografije u inostranstvu i 72 rada u časopisima na SCI lisi.

Eksperti Departmana su učestvovali u izradi, odnosno rukovodili sa preko 40 EU i drugih međunarodnih projekata. Ti projekti su bili finansirani iz fondova EU i drugih međunarodnih organizacija. Jedan od najobimnijih bio je šestogodišnji (UNDP/UNIDO projekat (od 1982. godine): "Industrial Energy Conservartion Network".  Departman je bio nosilac i koordinator dela projekta posvećenog racionalizaciji potrošnje energije u prehrambenoj industriji, uz učešće Bugarske, Čehoslovačke (tadašnje), Mađarske, Poljske, Portugalije, Kipra, Malte i Rumunije.
Na Departmanu je u toku realizacija velikog projekta „iNTeg-Risk“ iz Evropskog okvirnog programa FP7. To je jedan od većih projekata iz ukupnog okvirnog programa FP7.  Celim projektom „iNTeg-Risk“, svih evropskih učesnika, rukovodi ekspert sa Departmana za energetiku i procesnu tehniku.  
Eksperti Departmana su članovi većeg broja naučnih i profesionalnih udruženja u Srbiji i u inostranstvu – u SAD i u Nemačkoj, a pojedinci su i registrovani eksperti EU.