Predmet: Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona (06 - DE109)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB13
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.10.2008..

Pružiti studentu akademskih studija uvid u savremene trendove razvoja elektromotornih pogona. Obučiti studenta osnovnim alatima za modelovanje i simulaciju rada celokupne upravljačke strukture u okviru jednog pogona.
Nakon odslušanog kursa kandidat je upoznat sa trendovima u razvoju elektromotonih pogona. Pregledana je velika količina literature iz odabrane oblasti, i jedan od pogona u okviru katedre je iskoriščen za dobijanje odabranih eksperimentalnih rezultata. Ovim je kandidat obučen za rešavanje aktuelnih problema iz oblasti elektromotonih pogona.
Uvod. Klasifikacija elektromotornih pogona. 1) Elektromotorni pogoni sa asinhronim motorom (AM). 1a) Matlab-Simulink model vektorski kontrolisanog pogona sa AM i davačem položaja 1b) Sinteza digitalnog regulatora struje, brzine i pozicije. 1c) Analiza osetljivosti rada pogona na promenu parametara. 1d) Matlab-Simulink model vektorski kontrolisanog pogona sa AM bez davača položaja (MRAS i SMO estimatori brzine i položaja), 1e) Vektorski kontrolisan pogon sa AM sa i bez davača položaja i on-line procenom parametara realizovan u programskom jeziku C na TI DSP 320F2812 . 2) Elektromotorni pogoni sa sinhronim motorom (SM). 2a) Matlab-Simulink model vektorski kontrolisanog pogona sa SM i davačem položaja 2b) Matlab-Simulink model vektorski kontrolisanog pogona sa AM bez davača položaja (SMO i jedan od metoda baziran na utiskivanju test signala), 2c) Analiza osetljivosti rada SM shaft- sensorless pogona na promenu parametara. 2d) Vektorski kontrolisan pogon sa SM sa i bez davača položaja i on-line procenom parametara realizovan u programskom jeziku C na TI DSP 320F2812. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad u oblasti elektromotornih pogona. Studijski istraživački rad obuhvata aktivno praćenje primarnih naučnih izvora, organizaciju i izvođenje eksperimenata i statističku obradu podataka, numeričke simulacije, pisanje rada iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema doktorske disertacije.
Predavanja kroz prezentaciju potrebne literature, konsultacijama i pomoći pri laboratorijskom radu. Studijski istraživački rad.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Slobodan N. VukosavićDigitalno upravljanje električnim pogonima2003Akademska misaoEngleski
Darko MarčetićMikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima2012FTN Novi Sad izdavaštvoSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Marčetić dr Darko
Redovni profesor

Predavanja