Predmet: Geodezija 2 (17 - GI203)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastGeodezija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti geodezije, geomatike i geoinformatike. Upoznavanje studenata sa osnovnim principima triangulacije kao metode za uspostavu tačaka geodetske osnove.
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema iz oblasti triangulacije.
Sadržaj predavanja: • Osnovni pojmovi triangulacije kao metode za uspostavu tačaka geodetske osnove. • Projektovanje, stabilizacija i signalizacija trigonometrijskih tačaka. • Metode merenja pravaca i uglova. • Opažanje pravaca s ekscentrične stanice te svođenje istih na centar. • Redukcija pravaca opažanih na ekscentrični signal. • Osnove računanja u Kartezijevom koordinatnom sistemu. • Određivanje približnih koordinata. • Osnove trilateracije. • Posredno izravnanje. Jednačine popravaka različitih merenih veličina. • Ocena nepoznatih parametara primenom metode najmanjih kvadrata. • Uslovno izravnanje -linearni model i ocene najmanjih kvadrata. Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata
Oblici nastave: predavanja; računarske i auditorne vežbe; konsultacije; samostalna izrada obaveznih zadataka, kolokvijumi. Provera znanja: vođena i samostalna izrada obaveznih zadataka; testovi; završni ispit – u usmenom obliku (teorijski i praktični deo).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vaniček, P., Krakiwsky, E.Geodezija : koncepti2005Savez geodeta Srbije, BeogradSrpski jezik
Perović GligorijePriručnik za praktičnu nastavu iz geodezije 21979Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Mitić, M.Geodezija 21963Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Begović, A.Primenjena geodezija1979Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Selihanovič, V., Kozlov,V., Loginova, G.Praktikum po geodezii1978Nedra, MoskvaRuski jezik
Mihailović, K., Vračarić, K.Geodezija III1985Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Marinković dr Goran
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Budimirov Tatjana
Asistent

Računarske vežbe