Na funkciji: Vršilac dužnosti dekana


ZvanjeOdDo
prof. dr Boris DumnićRedovni profesor27.09.2023.Fakultet tehničkih nauka20230927