Predmet: Uticaj energetskih pretvarača na mrežu i okolinu (06 - DE509)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB14
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj predmeta je da predstavi najnovija rešenja, metode upravljanja i primene energetskih elektronskih pretvarača u elektroenergetskim sistemima sa aspekta njihovog uticaja na kvalitet električne energije, EMI, stabilnost sistema i pravilan rad priključenih potrošača.
Student ce ovladati znanjima, koja omogucuju aktivan naučno-istraživački rad i primenu najsavremenijih matematičkih alata i softvera u oblasti uticaja energetskih pretvarača na okolinu i EMI.
Pregled energetskih pretvarača, matematički modeli, uticaj na električnu okolinu, kvalitet električne energije, uticaj sistema na red energetskog pretvrača, EMI, pretvarači imuni na smetnje, nove metode upravljanja. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad u oblasti uticaja energetskih pretvarača na mrežu i okolinu. Studijski istraživački rad obuhvata aktivno praćenje primarnih naučnih izvora, organizaciju i izvođenje eksperimenata i statističku obradu podataka, numeričke simulacije, pisanje rada iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema doktorske disertacije.
Metode nastave su predavanja za teoretske postavke, konsultacije i korišćenje matematičkog modelovanja i računarskih simulacija kao i samostalan studijski istraživački rad.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
E.Acha, M.MadrgalPower systems harmonics: computer modelling and analysis2001John Wiley and Sons, ChichesterEngleski
M.BollenUnderstanding power quality problems: voltage sags and interruptions2000J.Wiley & Sons, New YorkEngleski
Vladimir KatićKvalitet električne energije - viši harmonici2002UNS-Fakultet tehničkih nauka, Edicija Monografije, Br.6Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Seminarski raddada70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Katić Vladimir

Predavanja
Nedostaje slika

Grabić dr Stevan
Vanredni profesor

Predavanja