Predmet: Analiza i modeliranje poslovnih procesa (17 - IZOO12)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 29.04.2014..

Cilj predmeta predstavlja ovladavanje osnovnim konceptima i prilazima koji omogućavaju: analizu i modelovanje poslovnih procesa u različitim vrstama preduzeća, primenom metoda za izradu modela poslovnih procesa postupcima integracije i praćenja procesa čiji tokovi aktivnosti idu izvan granica funkcija poslovnog sistema; dinamičku alokaciju resursa kao i konzistentnost podataka i alata koji podržavaju integraciju različitih entiteta životnog ciklusa preduzeća.
Studenti će biti osposobljeni za kreiranje modela poslovnih procesa u industrijskim preduzećima, uslužnim organizacijama i drugim vrstama poslovnih sistema, sa ciljem izgradnje kompletne reprezentacije preduzeća, od definisanja misije i strategija, preko modelovanja svih funkcija do određivanja ključnih indikatora performansi (KPI) poslovnih procesa. Osim toga, studenti će biti sposobni da primene alate koji omogućavaju preduzeću da deli ključne informacije/znanja kako bi se postigla koordinacija poslovnih procesa i kooperativno donošenje odluka, i ostvarila integracija poslovnih procesa u preduzeću.
Osnovni koncepti i definicije. Vrste poslovnih sistema – preduzeća. Metodologije za integraciju psolovnih procesa u preduzeću. CIMOSA i GRAI koncepti. IDEF0 metodologija za izradu modela poslovnih procesa. ARIS pristup modeliranju i integraciji poslovnih procesa. Referentni model integracije preduzeća. A-R prilaz u integraciji i modeliranju preduzeća. PLM kao koncept integracije preduzeća. Uvod u primenu informacionih tehnologija u integraciji preduzeća. Sistemi preduzeća i njihova integracija. Praktični primeri integracije procesa u preduzeću.
Predavanja i laboratorijske vežbe se izvode u namenskoj laboratoriji uz demonstraciju primene različitih metoda i softverskih rešenja za integraciju poslovnih procesa i sistema preduzeća u realnim uslovima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Tešić, Z., i dr.Organizacija i upravljanje poslovnim procesima2011Fakultet tehničkih Nauka, Novi SadSrpski jezik
Wing, L.Enterprise architecture and Integration2007IGI GlobalEngleski
Vernadat, F.B.Enterprise Modelling and Integration Principles and Application1996Chapman and HallEngleski
Lefeber, E., Roorda, J.Modeling and analysis of manufacturing systems2006FU PressEngleski
Davis, R., Brabander, E.ARIS2007SpringerEngleski
Balaban, N., Ristić, Ž.Upravljanje performansama2012M&I Systems.Co.Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stevanov dr Branislav
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Gračanin dr Danijela
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Dakić Dušanka
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vidović Daria
Asistent

Računarske vežbe