Predmet: Doktorska disertacija (teorijske osnove) (17 - DUR01)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
MultidisciplinarnaDa
ESPB12
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2018..

Teorijskim osnovama doktorske disertacije, ocenjuje se sposobnost studenata doktorskih studija za samostalan naučno-istraživački rad i ima za cilj: da motiviše studente da prikažu i sintetizuju teorijski i istraživački rad, da odredi kreativan potencijal studenata za nastavak studija, da odredi sposobnost studenata da razumeju i primenjuju fundamentalne koncepte nauke, da testira govorne sposobnosti studenata i sposobnost jasnog izražavanja svojih ideja i da identifikuje oblasti nauke koje je potrebno da kandidat dodatno izuči kao neophodnu osnovu za izradu doktorske disertacije.
Osposobljavanje studenata za postizanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama iz tematike doktorske disertacije. Student se takođe osposobljava i za samostalno rešavanje teoretskih i praktičnih problema, razumevanje i upotrebu savremenih znanja, sposobnost praćenja savremenih dostignuća, nezavisno i kreativno delovanje, povezivanje znanja iz različitih oblasti i primenu, rešavanje problema upotrebom naučnih metoda, izvođenje numeričnih simulacija i eksperimentalnih istraživanja, prestavljanje i diskusiju rezulatata istraživanja, komunikaciju na profesionalnom nivou u pisanju naučno-istraživačkih rezulata.
Pretraživanje i analiza naučno-istraživačkih rezultata. Pisanje predmetnog projekta iz tematike doktorske disertacije. Student je dužan da napiše predmetni projekat u kojem će obrazložiti temu doktorske disertacije. U radu student treba da definiše i obrazložiti: predmet (problem) istraživanja, potrebu za istraživanjem, ciljeve istraživanja, naučne hipoteze, plan rada, metode koje će biti primenjene i ostale relevantne podatke.
Student je obavezan da predmetni projekat izradi u okviru zadate teme, koji brani pred komisijom. Tokom izrade, savetnik može davati dodatna uputstva studentu, upućivati na određenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog rada. Student obavlja konsultacije sa savetnikom i sa predmetnim nastavnicima, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti teme doktorske disertacije. U okviru zadate teme, student po potrebi vrši i određena merenja, numeričke simulacije i eksperimentalna istraživanja, predstavlja i diskutuje rezultate istraživanja, ako je to predviđeno temom rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
SviČasopisi sa SCI/SCIe/SSCI liste iz problematike studijskog programaSvi Svi
SviDoktorske disertacije iz problematike studijskog programaSvi Svi
SviUdžbenici i monografije iz problematike studijskog programaSvi Svi
SviZbornici radova naučnih skupova iz problematike studijskog programaSvi Svi
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!