Predmet: Elementi zgrada i instalacije (17 - URZP20)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 07.08.2017..

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti zgradarstva, strukture zgrade i tipologija elemenata konstrukcija, pregrada i obloga. Upoznavanje sa tipovima instalacija u objektima, pravilima projektovanja optimalnih rešenja instalacija, opreme i uređaja, bezbednih za korišćenja tokom njihovog životnog ciklusa.
Stečena znanja predstavljaju osnovu za praćenje i razumevanje stručnih predmeta koji tretiraju aspekte rizika od katastrofalnih događaja i požara.
Pojmovi i definicije namena, položaj, oblik, dimenzije i materijalizacija zgrade, kao osnovni elementi metodologije analize zgade. Struktura zgrade i sistematizacija njenih delova. Podela zgrade na funkcionalne sklopove konstrukcije, pregrade i obloge. Razrada elemenata konstrukcija, pregrada i obloga (tipologije). Izvori energije i njihova primena. Elementi racionalnog i bezbednog projektovanja kućnih instalacija: vodovod i kanalizacija, elektroinstalacije (jake i slabe struje), termomašinske instalacije (grejanje, ventilacija, instalacije u industriji), gasne instalacije. Rizici tokom eksploatacije instalacija i oprema i prevencija rizika.
Nastava se realizuje kroz predavanja u vidu prezentacija i grafičkih vežbi koje student samostalno radi na času uz konsultacije sa asistentom. Student na časovima vežbanja na osnovu dobijenih informacija (predavanja i generalnih uputstava pre vežbe), rešava postavljene zadatke (grafičke vežbe). Student je upoznat sa sadržinom zadataka, što mu omogućava da se pripremi i donese literaturu koju može koristiti pri izradi rada. Svi odrađeni i pozitivno ocenjeni radovi se vrednuju (boduju). Ispit obuhvata celokupno gradivo ovog semestra, polaže se pismeno. Pismeni deo ispita se može polagati kroz dva kolokvijuma. Konačna ocena se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, ocene grafičkih vežbi, kolokvijuma ili pismenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Letić, M., Dražić, J.Zgradarstvo2001FB Print, Novi SadSrpski jezik
Martinković, K.Osnovi zgradarstva 11985Izgradnja, BeogradSrpski jezik
Martinković, K.Osnovi zgradarstva 21985Izgradnja, BeogradSrpski jezik
Martinković, K.Osnovi zgradarstva 31988Izgradnja, BeogradSrpski jezik
J. Dražić, Ž. JakšićMaterijali sa predavanja2018Srpski jezik
K. MartinkovićSnabdevanje zgrada vodom i odvod otpadnih voda iz njih1988IzgradnjaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada40.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitanene10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jakšić dr Željko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Stanojević Dragana
Asistent

Auditorne vežbe