Predmet: IP tehnologije (17 - EK321)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 18.10.2012..

Cilj kursa je da se: • Ponove prethodno stečena znanja o referentnim mrežnim modelima i prednostima rada u mreži • Prikažu postojeći tipovi računarskih mreža i njihove topologije • Opišu i objasne pojmovi fizičke i logičke topologije mreže • Detaljno opišu i objasne ključni koncepti IP umrežavanja, postojeće IP tehnologije, protokoli i servisi na L2, L3, L4, L5, L6 i L7 sloju IP mreže • Nauče studenti kako da izaberu i koriste različite metode i alate za monitoring mreže • Studentima objasni kako da lociraju problem u mreži i da isti reše koristeći neku od IP tehnologija • Objasni studentima kako da otkriju napad u mreži i primene najeikasniju metodu zaštite.
Studenti će biti u stanju da: • Demonstriraju poznavanje ključnih IP tehnologija • Objasne različite koncepte umrežavanja i primene odgovarajuću mrežnu arhitekturu • Koriste različite IP tehnologije i angažuju značajne mrežne resurse za potrebe različitih mrežnih servisa • Koriste alate za monitoring mreže, lociraju probleme u mreži i iste reše koristeći odgovarajuću IP tehnologiju • Otkriju napad u mreži i primene najefikasniju metodu zaštite.
• Arhitektura TCP/IP protokol steka • Pravila i standardi za implementaciju mrežnih servisa • Fizička i logička topologija mreže • Definisanje tipova portova, logičko razdvajanje i agregacija saobraćaja na L2 sloju (LACP protokol) • Obezbeđenje redundanse, pouzdanosti i raspodele opterećenja na L2 sloju - STP protokol • Adresiranje na L3 sloju - IPv4 i IPv6 protokoli • Obezbeđivanje redundanse, pouzdanosti i raspodele opterećenja na L3 sloju - FHRP i GLBP protokoli • Protokoli za interno i eksterno rutiranje saobraćaja u računarskim mrežama - OSPF protokol, BGP protokol • ICMP, ARP, RARP i IGMP protokoli • Protokoli transportnog nivoa - TCP protokol i UDP protokol • Kontrola toka u IP mrežama • Planiranje servisa i definisanje politike kvaliteta servisa • Izbor opreme za mrežnu infrastrukturu • Dizajn NTP servisa • Kreiranje virtuelne infrastrukture na L2 sloju - VLAN • Tehnologija tunelovanja i kreiranje VPN servisa • Tehnologija firewallinga • Upravljanje računarskom mrežom - analiza logova, SNMP, TR-069
• Predavanja - zasnovana na primeni metoda edukacije sa studentima u centru • Auditorne vežbe - zasnovane na primeni metode učenja kroz debatu sa studentima • Laboratorijske vežbe (rad sa Cisco Packet Tracer ili nekim drugim mrežnim simulatorom) u kojima će biti primenjen i metod učenja kroz takmičenje između studenata i • Konsultacije koju su zasnovane na metodi aktivnog učenja studenata.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kurose, Dž., Ros, K.Umrežavanje računara: od vrha ka dnu2014Računarski fakultet, BeogradSrpski jezik
Douglas E. ComerTCP/IP principi, protokoli i arhitekture2001prevod na srpski, CET BibliotekaEngleski
Bojović, Ž., Šuh, J., Šećerov, E.Računarske mreže zasnovane na internet protokolu : praktikum za laboratorijske vežbe2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Bojović, Ž., Vukobratović, D., Šuh, J.Računarske mreže zasnovane na internet protokolu2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Kolokvijumneda20.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bojović dr Živko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Devaja Tijana
Asistent

Laboratorijske vežbe