Predmet: Osnovi mehanike fluida (17 - M3222)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMehanika fluida, hidropneumatska, gasna i naftna tehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.02.2009..


Predmeti kojima je preduslov predmet Osnovi mehanike fluida

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Pumpe i ventilatoridane
Pumpne i kompresorske stanicedane
Hidraulične turbinedane
Proračun cevnih mrežadada
Cilj predmeta je sticanje znanja, kompetencija i akademskih veština studenata o tečnostima i gasovima, njihovim svojstvima i ponašanju pri različitim uslovima unutrašnjih i spoljašnjih strujanja. Predmetom se predviđa razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama u domenu primene mehanike fluida na rešavanje konkretnih problema. Postizanje sposobnosti za praktično određivanje pojedinih strujnih veličina.
Da studenti nauče, razumeju i primene osnovne koncepte mehanika fluida za obavljanje stručnih inženjerskih aktivnosti u vezi sa fluidima. Da se razvije kritičko razmišljanje studenata i da se osposobe da kvalitativno i kvantitativno analiziraju problem, predlože hipoteze i rešenja. Da nauče da koriste specifičan rečnik i terminologiju mehanike fluida Da nauče da rade efikasno u grupi, integrišuc´i veštine i znanje kako bi donosili odluke pri rešavanju problema iz mehanike fluida. Da steknu znanja za rešavanje problema u tečnostima i gasovima u miru i pokretu (dimenzionisanje rezervoara, dimenzionisanje cjvovoda, određivanje karakteristika protoka).
Predmet proučavanja i kratak istorijski razvoj. Opšti pojmovi. Fizička svojstva fluida. Molekularna građa - mikrostruktura. Podela fizičkih svojstava. Pritisak. Gustina. Stišljivost. Brzina zvuka. Viskoznost. Površinski napon, kapilarnost i napon pare. kavitacija. Statika fluida. Hidrostatički pritisak. Ojlerova jednačina za miran fluid. Raspored pritiska u tečnostima i gasovima u polju zemljine teže. Pritisak tečnosti na ravne površine. Pritisak tečnosti na krive površine. Plivanje. Relativno mirovanje tečnosti.Kinematika fluida. Dinamika idealnog fluida. Ojlerova jednačina. Bernulijev integral Ojlerove jednačine.Bernulijeva jednačina. Korekcioni faktor kinetičke energije. Cevni problemi - oblik sa gubicima. Koeficijent trenja. Metod približavanja. Cevovod sa turbomašinom, kritični pritisak, zatvoren cevni sistem. Energijski dijagram. Složeni cevovodi. Isticanje kroz otvore i naglavke. Isticanje sa promenljivim nivoom. Merenje protoka.
Nastava se izvodi pomoću savremenih stredstava (sva predavanja urađena su u Power Pointu), ali i na klasičan način pomoću krede i table. Postoji niz filmova iz mehanike fluida koji se prikazuju studentima, ali i daju za domaći da se pogledaju. Kad je moguće na nastavu se donose i objekti vezani za nastavnu jedinicu (cevni elementi, merila). Vežbe su podeljene na računske (10 nedelja) i laboratorijske (5 nedelja). Računske vežbe prate nastavu i na njima se rešavaju praktični problemi na tabli uz postepeno izvođenje rezultata. Na laboratorijskim vežbama izvode se eksperimenti uz učešće studenata, dobijeni rezultati merenja se koriste za dobijanje krajnjih rezultata i crtanje grafika. Studenti za domaći moraju da završe vežbe, da bi na sledećim laboratorijskim vežbama odbranili svoje rezultate i dobili potvrdu za to.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Bukurov, M.Mehanika fluida knjiga prva : osnove2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Bukurov, Ž.Mehanika fluida1987Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Bukurov, Ž., Cvijanović, P.Mehanika fluida : zadaci1982Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Bukurov, M., Todorović, B., Bikić, S.Zbirka zadataka iz osnova mehanike fluida2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Bukurov, M., Bikić, S., Todorović, B., Marković, B.Praktikum iz mehanike fluida2014skriptaSrpski jezik
Roy, D.N.Applied fluid mechanics1988Ellis Horwood limitedEngleski
Bansal, R. K.A textbook of fluid mechanics and hydraulic machines2015New Delhi: Laxmi PublicationsEngleski
Yuan, S.W.Foundations of Fluid Mechanics1970London: Prentice-Hall InternationalEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada2.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada3.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bukurov dr Maša
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vukić Marko
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vukić Marko
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe