Inženjerstvo informacionih sistema


12.01.2015. - 13:06 

Informacione i komunikacione tehnologije prožimaju sve aspekte savremenog društva i intenzivno se koriste svakodnevno i u svim sferama života. Informacioni sistemi, primenom ovih tehnologija, omogućavaju da se poslovi u preduzećima obavljaju brže, lakše, bolje i jeftinije. Maksimalni efekti se postižu kada se dobro poznaje priroda poslovanja i struktura preduzeća, što naši inženjeri sigurno znaju. Oni su naučili kako funkcioniše preduzeće i kako ga upotrebom informacionih i komunikacionih tehnologija učiniti uspešnijim. Akcenat je postavljen na osposobljavanju inženjera koji sagledavaju celinu sistema i razvijaju sposobnosti lakog prilagođavanja različitim aplikativnim domenima i primeni različitih i inovativnih metoda, tehnika i alata u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

Diplomirani inženjeri ovog profila, ovladaće teorijskim i praktičnim znanjima iz različitih oblasti, poput sistemskog inženjerstva, organizacije, ekonomije, arhitekture računara i računarskih mreža, projektovanja i implementacije informacionih sistema i baza podataka, programiranja, istraživanja podataka (Data Mining), rada sa velikim količinama podataka (Big Data), upravljanja razvojem i primenom informacionih sistema i informacionih i komunikacionih tehnologija u svim sferama života.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Diplomirani inženjer informacionih tehnologija je jedno od najpoželjnijih zanimanja na globalnom nivou. Osposobljen je za poslove u svim oblastima primene informacionih i komunikacionih tehnologija, kako u privatnom tako i u javnom sektoru. Naši diplomirani inženjeri mogu se zaposliti u okviru timova za projektovanje, programiranje, testiranje, implementaciju, održavanje, unapređivanje, integraciju, bezbednost i sigurnost, upravljanje i primenu  informacionih sistema i tehnologija u raznim oblastima, za upravljanje odnosima sa korisnicima, za poslovnu analizu i upravljanje procesima poslovanja, istraživanje i rad sa velikim količinama podataka.

KAKO DO DIPLOME?

Program je usaglašen sa savremenim evropskim i svetskim obrazovnim i naučnim tokovima, baziran na aktuelnim, međunarodno priznatim preporukama u oblastima informacionih sistema, računarskih nauka, softverskog inženjerstva i oblasti organizacionih nauka. Nastavom su predviđene posete i studijski boravci u kompanijama, visokoškolskim ustanovama i istraživačkim institutima u centrima sa kojima Fakultet ima ostvarenu saradnju. To su prilike kada su studenti u mogućnosti da provere i unaprede kvalitet svog znanja.
Osnovne akademske studije Inženjerstva informacionih sistema traju četiri godine (osam semestara), čijim završetkom student stiče 240 ESPB. Ovim studijskim programom obuhvaćeni su obavezni i izborni predmeti, stručna praksa i diplomski rad. Studije se završavaju izradom i odbranom diplomskog rada. Akademski naziv koji se stiče je diplomirani inženjer informacionih tehnologija.
S obzirom na interdisciplinarni karakter, studijski program sadrži, posebno na završnoj godini studija, veliki broj izbornih predmeta, koji omogućavaju raznovrsne specijalizacije i kombinacije stečenih znanja i veština. Studenti imaju mogućnost da, kroz odabir izbornih predmeta na osnovu sopstvenih sklonosti i želja, razvijaju svoje afinitete, posvetivši se detaljnijem izučavanju odabranih oblasti inženjerstva informacionih sistema. Nastavnici i saradnici Fakulteta prate rad i sklonosti studenata i pomažu im prilikom izbora predmeta, realizacije stručne prakse i izbora teme diplomskog rada. Nakon završenih osnovnih studija na studijskom programu Inženjerstvo informacionih sistema studenti mogu i da nastave svoje usavršavanje na master akademskim studijama Inženjerstvo informacionih sistema i steknu akademski naziv master inženjer informacionih tehnologija.

Studenti završnih godina osnovnih i master akademskih studija imaju priliku da se uključe u istraživačke projekte Fakulteta, steknu internacionalno iskustvo ili nastave master studije na nekom od univerziteta sa kojima sarađuje naš Fakultet, poput: University of Trento, University of Oulu ili Technical University Vienna.

PRAKSA

Tokom studija, studenti imaju mogućnost da se angažuju i stiču iskustva u preduzećima i IT kompanijama sa kojima Fakultet sarađuje ili je i sam osnivač. Posebno je korisno što studenti na taj način imaju mogućnost da sagledaju mesto i ulogu informacionog sistema, kao i odgovornosti diplomiranih inženjera informacionih tehnologija u okviru savremenog preduzeća.