Predmet: Matematičke metode 1 (17 - GG00)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti matematičke algebre i analize.
Student je kompententan da u daljem obrazovanju u stručnim predmetima koristi stečena znanja,pravi, analizira i rešava matematičke modele.Osposobljen je da rešava zadatke iz navedenih oblasti i da prati kurseve u kojima algebra i matematička analiza imaju primenu. Stečena znanja se koriste za rešavanje matematičkih modela u stručnim predmetima.
Polje realnih i kompleksnih brojeva. Determinante i sistemi linearnih jednačina. Matrice i matrični račun. Vektorska algebra u prostoru . Analitička geometrija u prostoru-prava, ravan. Polinomi i racionalne funkcije. Nizovi. Realne funkcije jedne realne promenljive -granična vrednost; neprekidnost; diferencijalni račun i primena.
Predavanja; Računske vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva koji se ilustruje primerima. Na vežbama se rade karakteristični zadaci radi produbljivanja razumevanja datog gradiva. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju konsultacije na kojima je studentima omogućeno da pojasne gradivo. Delovi gradiva koji čini logičku celinu polažu se u vidu dva dela. Prvi deo gradiva: polje realnih i kompleksnih brojeva, determinante i sistemi linearnih jednačina, matrice i matrični račun,vektorska algebra u prostoru i analitička geometrija u prostoru-prava, ravan. Polinomi i racionalne funkcije. Drugi deo gradiva : nizovi, realne funkcije jedne realne promenljive -granična vrednost; neprekidnost; diferencijalni račun i primena.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nikić, J., Čomić, I.Matematika jedan. Deo 11999Stylos, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraZbirka rešenih zadataka iz matematike 12009Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Adžić, N., i dr.Zbirka rešenih zadataka sa pismenih ispita iz matematike I1991Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Praktični deo ispita - zadacineda60.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Teofanov dr Ljiljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kostić dr Marko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dragić Đorđe
Asistent

Auditorne vežbe