Na funkciji: Prodekan za investicije


ZvanjeOdDo
prof. dr Sebastian BalošRedovni profesor01.10.2021.Fakultet tehničkih nauka20211001