Predmet: Doktorska disertacija – Tehnička obrada i odbrana (17 - FDS306)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastGrafičko inženjerstvo
MultidisciplinarnaDa
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2018..

Primena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja na rešavanju konkretnih problema u okviru izabrane teme doktorske disertacije. Tehničkom obradom i odbranom doktorske disertacije razvija se sposobnosti kod studenata da rezultate samostalnog naučno-istraživačkog rada pripreme u pogodnoj formi i javno prezentuju, kao i da odgovaraju na primedbe i pitanja u vezi sa temom doktorske disertacije.
Osposobljavanje studenata za postizanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama iz tematike doktorske disertacije. Student se takođe osposobljava i za samostalno rešavanje teoretskih i praktičnih problema, razumevanje i upotrebu savremenih znanja, sposobnost praćenja savremenih dostignuća, nezavisno i kreativno delovanje, povezivanje znanja iz različitih oblasti i primenu, rešavanje problema upotrebom naučnih metoda, izvođenje grafičkih simulacija i eksperimentalnih istraživanja, prestavljanje i diskusiju rezulatata istraživanja, komunikaciju na profesionalnom nivou u pisanju i saopštavanju naučno-istraživačkih rezulata kroz pisanu formu doktorske disertacije i njenu javnu odbranu.
Pisanje i saopštavanje naučno-istraživačkih rezulata u formi doktorske disertacije. Student vrši završnu tehničku obradu doktorske disertacije. Ukoričene primerke dostavlja komisiji za ocenu i odbranu. Student usmeno brani doktorsku disertaciju. Postupak javne odbrane doktorske disertacije uređuje se opštim aktom Fakulteta tehničkih nauka.
Student sačinjava završnu verziju doktorske disertacije i nakon dobijanja saglasnosti od strane mentora, ukoričene primerke dostavlja komsiji za ocenu i odbranu. Ukoliko komisija pozitivno oceni naučni doprinos kandidata pristupa se odbrani doktorske disertacije. Javna odbrana doktorske disertacije je završni deo studijskog programa doktorskih akademskih studija.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
SviČasopisi sa SCI/SCIe/SSCI liste iz problematike studijskog programasve SviSrpski jezik
SviZbornici radova naučnih skupova iz problematike studijskog programasve SviSrpski jezik
SviDoktorske disertacije iz problematike studijskog programasve SviSrpski jezik
SviUdžbenici i monografije iz problematike studijskog programasve SviSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!