Predmet: Teorijske i poetičke osnove umetničkog dela scenskog dizajna - doktorski umetnički projekat (17 - SDD3)


Osnovne informacije

KategorijaUmetnički
Naučna oblastScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenski dizajn
MultidisciplinarnaDa
ESPB12
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Izgradnja teorijskih i poetičkih osnova za rad na samostalnom umetničkom delu, a na osnovu prethodno izvršenog teorijskog istraživanja i kritičke analize referentnih umetničkih dela.
Uspostavljena teorijska i poetička platforma za kreiranje samostalnog umetničkog dela u oblasti scenskog dizajna, uključujući i određivanje strukture pisanog dela rada.
Uspostavljanje odnosa prema teorijskom delu istraživanja. Artikulacija sopstvenog teorijskog diskursa kao osnove za umetnički rad. Uspostavljanje odnosa prema kritičkoj analizi referentnih umetničkih dela. Formulisanje strukture pisanog dela doktorskog umetničkog projekta.
Samostalni istraživački rad pod mentorstvom, predmetni projekat.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraLiteratura i izvori definisani u prijavi teme doktorskog umetničkog projekta.sve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Prezentacija i završna odbrana projektaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!