Predmet: Verovatnoća, statistika i slučajni procesi (17 - E135)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2006..

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti verovatnoće, statistike i slučajnih procesa. Cilj je da studenti ovladaju osnovnim pojmovima iz teorije verovatnoće, da se osposobe da odaberu odgovarajuće statističke metode, da urade statističku analizu i da protumače dobijene rezultate. Osnovni cilj je da se studenti osposobe da teorijska znanja iz teorije slučajnih procesa primene u oblasti telekomunikacija.
Stečena znanja student treba da koristi u daljem obrazovanju. Student je osposobljen da u daljem obrazovanju u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele primenjujući stečena znanja iz verovatnoće, statistike i slučajnih procesa.
Osnovne definicije u verovatnoći, uslovna verovatnoća i Bajesova formula. Slučajna promenljiva neprekidnog i diskretnog tipa , funkcija raspodele. Dvodimenzionalna slučajna promenljiva. Uslovne raspodele. Brojne karakteristike - očekivanje, disperzija, kovarijansa, korelacija. Uslovno očekivanje. Granične teoreme. Statistika –tačkaste i intervalne ocene parametara, parametarske i neparametarske hipoteze i testovi značajnosti. Slučajni procesi – opšti pojmovi. Transformacija slučajnog procesa – izvod, integral. Poasonov proces, beli šum, telegrafski signal, Markovljevi lanci i procesi, procesi rađanja i umiranja, sistemi masovnih usluživanja, Stacionarni procesi. Sistemi masovnih usluživanja.
Predavanja; Numeričko računske vežbe i računarske vežbe (iz statistike). Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stojaković, M.Slučajni procesi2000Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grbić, T., Nedović, Lj.Zbirka odabranih rešenih ispitnih zadataka iz verovatnoće, statistike i slučajnih procesa2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Grbić dr Tatjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Duraković dr Nataša
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Duraković dr Nataša
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Blesić Andrija
Asistent

Laboratorijske vežbe