Predmet: Digitalna obrada slike (17 - EK421)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.02.2007..

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz oblasti digitalne obrade slike; razumevanje savremenih metoda za poboljšanje, restauraciju, morfološku obradu, kompresiju i segmentaciju slike.
Razumevanje osnovnih postupaka za digitalnu obradu slike i sposobnost za samostalnu realizaciju jednostavnijih sistema digitalne obrade slike. Sposobnost za implementaciju algoritama obrade slike radi poboljšanja slike za određenu namenu ili u svrhu uklanjanja šuma i degradacije sa slike. Poznavanje i primena algoritama za izdvajanje objekata sa slike. Mogućnost jednostavnog proširenja znanja radom na određenom problemu.
Uvod u digitalnu obradu slike (primeri upotrebe, osnovne komponente sistema za obradu slike). Osnovni pojmovi u obradi slike (elementi vizuelne percepcije, senzori slike i akvizicija, odabiranje i kvantizacija, relacije između piksela). Poboljšanje slike u prostornom domenu (transformacije intenziteta, prostorno filtriranje za ublažavanje i izoštravanje slike, histogram slike). Poboljšanje slike u frekvencijskom domenu (2D Diskretna Furijeova transformacija, osobine, filtriranje u frekvencijskom domenu). Restauracija slike (modeli šuma, prostorno i frekvencijsko filtriranje za uklanjanje šuma, estimacija funkcije degradacije, inverzno filtriranje, Vinerov filtar). Obrada slike u boji (kolor modeli, transformacije boja, izdvajanje boja,obrada slike u boji, pseudokolor obrada slike). Kompresija slike (redundansa u slici, osnovne metode kompresije bez gubitka, prediktivno kodovanje i transformaciono kodovanje). Morfološka obrada slike (osnovne operacije i morfološki algoritmi za binarnu sliku i sliku u sivoj skali). Segmentacija slike (detekcija tačke, linije, ivice, segmentacija pragom).
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Gonzalez, R.C., Woods, R.E.Digital Image Processing (3rd Edition)2008Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle RiverEngleski
Popović, M.Digitalna obrada slike2006Akademska misao, BeogradSrpski jezik
William K. PrattDigital image Processing2017WileyEngleski
Alan BovikHandbook of Image and Video Processing2005Academic PressEngleski
Tatjana Lončar Turukalo, Branko BrkljačPrezentacije i računarske vežbe na web portalu Katedre za telekomunikacije i obradu signala2016Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada25.00
Odbranjene računarske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada3.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada2.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lončar-Turukalo dr Tatjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lazić Ivan
Asistent

Laboratorijske vežbe