Predmet: Operativni sistemi (17 - E225)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Arhitektura računaradane
Ovladavanje studenata principima rada operativnog sistema, njegovom organizacijom, strukturom i implementacijom. Ovladavanje konkurentnim programiranjem na početničkom nivou.
Poznavanje principima rada operativnog sistema, njegove organizacije, strukture i implementacije. Vladanje konkurentnim programiranjem na početničkom nivou.
Pojam operativnog sistema, Konkurentnost i sinhronizacija (konkurentni procesi i niti, saradnja i sinhronizacija procesa i niti, deljene promenljive, razmena poruka, međusobna isključivost, uslovna sinhronizacija, sredstva za saradnju i sinhronizaciju procesa i niti, mrtva petlja, konkurentni programski jezici i njihova implementacija, tipični problemi konkurentnog programiranja: proizvođač i potrošač, filozofi, čitači i pisači, upravljanje diskom, …), Zadaci operativnog sistema (interpretiranje komandi, rukovanje procesima, rukovanje datotekama, rukovanje radnom memorijom, rukovanje uređajima, raspoređivanje procesa), Interfejs operativnog sistema (skriptovi i sistemski pozivi), Sigurnost i zaštita, Vrste operativnih sistema (operativni sistemi raspodeljenog i realnog vremena, distribuirani operativni sistemi), Paralelno programiranje.
Predavanja. Računarske vežbe. Konsultacije. U okviru predispitnih obaveza studenti polažu četiri testa i jedan složeni oblikj vežbi. Na završnom ispitu se proverava teorijski deo gradiva. Broj poena potrebnih za potpis je 30.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Hajduković, M.Operativni sistemi : problemi i struktura2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada30.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdane15.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Petrović dr Veljko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Gajić dr Dušan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stričević dr Lazar
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Trifunović Petar
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Sabo Cibolja Andrea
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Poparić Sara
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Osmajić Mihaela
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Sabo Cibolja Andrea
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Gojković Dunja
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stanojević Olja
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Radović Luka
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Jovanović Jovana
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Prokić Simona
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vasiljević Aleksandar
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Trifunović Petar
Asistent-master

Računarske vežbe