Proizvodno mašinstvo


28.05.2014. - 15:24 

Proizvodno mašinstvo je suština mašinske struke i obuhvata znanje neophodno za transformaciju polaznog materijala u konačni proizvod.

Cilj studijskog programa proizvodnog mašinstva je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka iz oblasti proizvodnog mašinstva za rad u raznorodnim i dinamičnim uslovima. Studijski program koncipiran je tako da studentima daje različit nivo sposobnosti konstruisanja i projektovanja tehnologija, alata i mašina neophodnih za obradu materijala, kao i održavanja i eksploatacije proizvodnih pogona i postrojenja, te znanja potrebnih za razvoj pripadajućih programskih alata i opreme za njihov rad, simulaciju, povezivanje i koordinaciju.

Studije na Departmanu za proizvodno mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu su podeljene na tri stepena.

Osnovne akademske studije, traju četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB, uključujući i diplomski rad. Završetkom studija stiče se zvanje diplomirani inženjer mašinstva.

Na prvom stepenu student ima mogućnost izbora nekog od smerova:
   Računarom podržane tehnologije
   Savremene tehnologije oblikovanja materijala
   Savremene tehnologije oblikovanja plastike

Master akademske studije, traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija (vrede dodatnih 60 ESPB). Nakon završetka drugog stepena student stiče ukupno 300 ESPB i zvanje master inženjer mašinstva.

Na drugom stepenu student ima mogućnost izbora nekog od smerova:
   Računarom podržane tehnologije
   Savremene tehnologije oblikovanja materijala
   Savremene tehnologije oblikovanja plastike

Doktorske akademske studije, traju tri godine (šest semestara) i predstavljaju nastavak master studija (vrede 180 ESPB). Doktorske studije se izvode na studijskom programu MAŠINSTVO u kojem je zastupljena oblast proizvodnog mašinstva.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Diplomirani inženjeri proizvodnog mašinstva se zapošljavaju najviše u preduzećima iz oblasti metalne industrije, istraživačko-razvojnim centrima, na poslovima održavanja u praktično svim preduzećima i ustanovama, kao i u malim i srednjim preduzećima, koja predstavljaju osnovni pravac razvoja srpske privrede u 21. veku. Proizvodno mašinstvo je pravi program za one koji žele da se bave perspektivnim tehničko-tehnološkim zanimanjem.