Predmet: Analiza podataka o stanju okoline (17 - Z305A)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredinedada
Hemijski principi u inženjerstvu zaštite na radudada

Predmeti kojima je preduslov predmet Analiza podataka o stanju okoline

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Separacioni procesi u inženjerstvu zaštite životne sredinedane
Sticanje osnovnih znanja, inženjerskih kompetencija i akademskih veština o analizi podataka u domenu inženjerstva zaštite voda, vazduha i zemljišta. Upoznavanje sa savremenim metodama separacije, planiranja eksperimenta, obrade i analize eksperimentalnih podataka.
Stečena znanja student će koristiti pri inženjerskoj i analitičkoj proceni i statističkoj obradi podataka o nivoima kontaminacije, načinima depozicije i separacije i dinamici disperzije zagađujućih materija u različitim biotskim i abiotskim matriksima životne sredine.
Struktura čistih supstanci. Osobine i ponašanje gasova, čvrstih i tečnih supstanci. Disperzni sistemi. Rastvori. Fazne ravnoteže, pravilo faza, dvokomponentni i trokomponentni sistemi. Fizička i hemijska adsorpcija, toplota adsorpcije, adsorpciona kinetika i ravnoteža. Primena adsorpcije u inženjerstvu. Kataliza, katalitičke reakcije, teorije heterogene katalize, homogena kataliza. Eksperiment u praksi, pristup eksperimentalnom istraživanju, planiranje eksperimenta. Tipovi grešaka, sistematske greške, grube greške, slučajne greške. Tačnost i preciznost dobijenih rezultata merenja. Izražavanje analitičkih podataka. Grafička analiza rezultata eksperimenta. Statistička obrada rezultata eksperimenta. Metode analize. Hemijske, senzorne, biohemijske i instrumentalne metode. Spektroskopija, teorijske osnove i vrste spektroskopije. Instrumenti u optičkoj spektroskopiji. Teorijske osnove metoda razdvajanja. Hromatografske analitičke metode.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije, zajedničke i individualne. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima, računskim i laboratorijskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na pismeni i usmeni ispit. Pismeni deo ispita se može polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Pantelić, I.Uvod u teoriju inženjerskog instrumenta1976Radnički univerzitet "Radivoj Ćirpanov", Novi SadSrpski jezik
Marjanović, N.Instrumentalne metode analize : metode razdvajanja. I/12001Tehnološki fakultet, Banja LukaSrpski jezik
M. Turk Sekulić, J. Radonić, M. Vojinović MiloradovAnaliza podataka o stanju okoline - Interna skripta2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
D.A. Skoog, D.M. West, F.J. HollerFundamentals of Analytical Chemistry1992Saunders College Pub.Engleski
M. Turk Sekulić, D. Adamović, J. RadonićPraktikum sa uputstvima za vežbe iz predmeta Analiza podataka o stanju okoline2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
G. BoškovićHeterogena kataliza u teoriji i praksi2007Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
Atkins, P., De Paula, J.Elements of Physical Chemistry2009Oxford University Press, New YorkEngleski
E. WorchAdsorption Technology in Water Treatment - elektronsko izdanje2012Hubert & Co. GmbH & Co. KG GottingenEngleski
D.A. Skoog, D.M. West, F.J. HollerFundamentals of Analytical Chemistry1992Saunders College Pub.Engleski
Vojinović-Miloradov, M. et al.Occurrence, physico - chemical characteristics and analytical determination of emerging substances2014University of Novi Sad, Faculty of Technical SciencesEngleski
Pawliszyn, J., Lord, H.L.Handbook of Sample Preparation2010Wiley, New JerseySrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Adamović dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Novaković dr Mladenka
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Vigi Marija
Istraživač pripravnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Adamović dr Dragan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe