Predmet: Tehnologije obrade proizvoda (17 - II1006)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 24.10.2012..

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim tehnologijama obrade proizvoda u različitim oblastima proizvodnjei (preradi metala, drveta, plastike itd.).
Studenti će, kroz teorijska predavanja i prikazane slučajeve realizacije konkretnih proizvoda, steći potrebna znanja o različitim tehnološkim procesima i primenjenim tehnologijama obrade.
Definisanje osnovnih pojmova u vezi sa procesima obrade proizvoda. Klasifikacija i sistematizacija procesa obrade. Procesi livenja metala, opis pojedinih vrsta livenja, osnovne karakteristike i primena. Procesi obrade metala deformisanjem, opis pojedinih vrsta obrade deformisanjem, osnovne karakteristike i primena. Procesi obrade metala skidanjem strugotine, opis pojedinih vrsta obrade skidanjem strugotine, osnovne karakteristike i primena. Procesi obrade plastičnih materijala, opis pojedinih vrsta obrade, osnovne karakteristike i primena. Procesi obrade proizvoda od drveta, opis pojedinih vrsta obrade, osnovne karakteristike i primena. Nekonvencionalni postupci obrade, opis pojedinih vrsta obrade, osnovne karakteristike i primena. Termička obrada proizvoda, opis pojedinih vrsta obrade, osnovne karakteristike i primena. Površinska zaštita proizvoda. Sredstva rada u procesima obrade proizvoda. Mašine za procese obrade, vrste mašina, osnovne karakteristike i primena. Alati za procese obrade, vrste alata, osnovne karakteristike i primena. Pribori u procesima obrade, njihova uloga, vrste pribora i primena. Metodologija izbora optimalnog procesa izrade proizvoda.
Na predavanjima će se studentima pružiti osnovna znanja iz tehnologija obrade proizvoda, potkrepljene konkretnim primerima. Na vežbama će se studentima prezentovati primeri tehnoloških postupaka za konkretne proizvode. U toku semestra predviđena je poseta jednoj proizvodnoj organizaciji.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Radaković, N.Tehnologije obrade proizvoda (elektronska skripta)2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Milikić, D.Tehnologija obrade rezanjem2003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kovač, R.Tehnologija izrade odlivaka2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Plančak, M., Vilotić, D.Tehnologija plastičnog deformisanja2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Milikić, D.Nekonvencionalni postupci obrade : priručnik za studije i praksu2002Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Sovilj, B.Alati za obradu rezanjem2007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Hodolič, J., Vukelić, Đ.Pribori2008Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Hodolič, J., Vukelić, Đ.Pribori2008Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Swift, K. G., Booker, J. D.Process selection - From design to manufacture1997Arnold, LondonEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada40.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dudić dr Slobodan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milenković dr Ivana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Babić Mladen
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Berisavljević Tanja
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milić Lazar
Asistent

Auditorne vežbe