Predmet: Matematika 1 (17 - MR0MA1)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti opšte, apstraktne i linearne algebre, kao i analitičke geometrije.
Stečena znanja koriste se u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima, konstruišu se i rešavaju matematički modeli iz stručnih predmeta koristeći gradivo ovoga predmeta.
Predavanja (teorijska nastava). Matematička logika, iskazni i predikatski račun. Teorija skupova i operacije nad skupovima. Relacije. Svojstva binarnih relacija, relacije ekvivalencije, relacije poretka. Funkcije i operacije. Svojstva binarnih operacija. Bulova algebra. Algebarske strukture - grupe, prsteni i polja. Polinomi. Kompleksni brojevi. Slobodni vektori. Determinate, sistemi linearnih jednačina, vektorski prostori, matrice, linearne transformacije vektorskih prostora, karakteristični koreni i vektori. Analitička geometrija u prostoru. Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri i testovi sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo, a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja. Računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode interaktivno. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim i reprezentativnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koje prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Gradivo je podeljeno u dve celine. Deo gradiva koji čini logičku celinu može se polagati i u toku nastavnog procesa. Teorijski deo ispita se polaže kroz test-pitanja u pismenoj formi i kroz usmeno odgovaranje. Praktični deo ispita čine zadaci i ovaj deo ispita se polaže pismeno.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Doroslovački, R.Elementi opšte i linearne algebre2006Alfa-graf NS, Novi SadSrpski jezik
Doroslovački, R., Nedović, Lj.Zbirka ispitnih zadataka iz diskretne matematike : 1985-20062006ALFA-GRAF, Novi SadSrpski jezik
Doroslovački R., Nedović LJ.Testovi iz diskretne matematike i linearne algebre2004Novi SadSrpski jezik
Doroslovački, R.Principi algebre, opšte, diskretne i linearne2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nedović dr Maja
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jankov Dunja
Asistent

Auditorne vežbe