Predmet: Master rad - izrada i odbrana (17 - IZMMAS)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Cilj izrade i odbrane Master rada je da student, obradom praktičnog, istraživački orijentisanog zadatka i njegovom odbranom, pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj inženjersko-menadžerskoj praksi.
Izradom i odbranom master rada studenti su osposobljeni da sagledavaju potrebe preduzeća u svim njihovim procesima, projektuju rešenja, vode te procese i preduzeće u celini, te da rešavaju realne praktične probleme koji se javljaju u praksi, kao i za nastavak školovanja na višim nivoima studija. Kompetencije master inženjera informacionih sistema su razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, analize problema, sinteze i projektovanja rešenja i donošenja odluka u realnom vremenu uz upotrebu naučnih metoda i postupaka; sposobnosti primene znanja i veština u rešavanju problema u novom ili nepoznatom području u širim ili multidisciplinarnim oblastima u okviru obrazovno-naučnog odnosno polja studija; sposobnosti rešavanja složenih problema i rasuđivanja na osnovu dostupnih informacija o društvenim i etičkim odgovornostima u primenom znanja i veština i sposobnosti jasnog načina prenosa znanja u stručnu i širu javnost.
Formuliše se za svakog studenta posebno.
Mentor za izradu i odbranu master rada formuliše temu sa zadacima za izradu završnog rada. Student, u konsultacijama sa mentorom, samostalno vrši istraživanja i rešava zadatak koji mu je zadat. Nakon izrade rada i saglasnosti mentora da je rad uspešno urađen, student brani rad pred Komisijom za odbranu master rada koja se sastoji od najmanje tri nastavnika, od kojih je jedan sa drugog departmana ili fakulteta. Uslov za izradu master rada su položeni ispiti iz svh nastavnih predmeta i realizovana stručna praksa iz kurikuluma studijskog programa.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
SviAktuelni časopisi svih godina izdavanja i odbranjeni master radovi iz date oblastiSve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana master radaneda50.00
Izrada master radadada50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!