Предмет: Пројектовање и оптимизација технолошких процеса производње (17 - PMS432)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовање
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 25.08.2017..

Стицање знања, компетенција и стручних вештина за решавање сложених задатака пројектовања и оптимизације технолошких процеса израде и монтаже производа у производним предузећима. Развој креативних способности и овладавање специфичним вештинама примене информационо-комуникационих технологија у предметној области.
По успешном завршетку овог курса студент је у стању да: Дефинише и објасни основне задатке пројектовања и оптимизације технолошких процеса прозводње; Анализира цртеже производа, изврши избор припремака, пројектује идејна решања технолошких процеса, одреди додатке за обраду и прецизира карте операција са потребним ресурсима (машине, алати, прибори, мерила), параметрима и временима обраде; Дефинише све технолошке подлоге за примене CAM система у генерисању технолошког процеса и управљачких информација; Пројектује технолошке процесе монтаже производа; Дефинише објекте и циљеве оптимизације, наброји основне методе оптимизације; Дефинише рационалне варијанте технолошких процеса израде производа и одреди оптималну варијанту на бази времена и трошкова као функција циља.
Увод у пројектовање технолошких процеса. Техничка припрема производње. Технолошка припрема производње. Производ као објекат производње. Техничка и технолошка документација. Технолошки процес обраде и монтаже. Анализа технологичности производа. Припремци. Додаци за обраду. Тачност обраде и монтаже. Могућности повећања квалитета технолошких процеса. Системи и методе пројектовања технолошких процеса. Технолошке подлоге за развој и примену AFTs. Рационализација пројектовања технолошких процеса. Аутоматизација пројектовања технолошких процеса обраде. Основе CAPP система. Пројектовање технолошких процеса монтаже и демонтаже. Реинжењеринг технолошких процеса. Основе техноекономске оптимизације. Методе, објекти и циљеви оптимизације. Аналитичке и експерименталне методе. Време и трошкови производње. Једнокритеријумска и вишекритеријумска оптимизација производа и технолошких процеса. Савремени прилази у пројектовању и оптимизацији технолошких процеса производње и софтверска подршка.
Настава се изводи у виду предавања, лабораторијских и рачунарских вежби. У оквиру предавања излаже се теоријски део градива са карактеристим примерима из праксе. На лабораторијским вежбама практично се примењују стечена знања кроз конкретне примере и рад на расположивој опреми. У оквиру рачунарских вежби врши се обучавање студената у примени информационих технологија из наставне области. У циљу проширења практичних знања врши се посета предузећима. Редовно се одржавају консултације у циљу приближавања наставног градива и израде одговарајућих графичких радова. Колоквијуми се односе на теоријски део градива, а испит је писмени у оквиру кога се раде одговарајући задаци.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Тодић, В.Пројектовање технолошких процеса2004Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Тодић, В., Станић, Ј.Основе оптимизације технолошких процеса и конструкције производа2002Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Тодић, В., Бањац, Д.Пројектовање и оптимизација технолошких процеса обраде1993Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Scallan, P.Process planning: The Design/Manufacture Interface2003MA:Butterworth-Hienemann, BostonЕнглески
Зрилић, Р., Боројевић, С.Пројектовање технолошких процеса2011Машински факултет, Бања ЛукаСрпски језик
Rehg, J.A., Kraebber, H.W.Computer-Integrated Manufacturing, Second edition2001Prentice Hall, New JerseyЕнглески
Лукић, Д.Развој система за аутоматизовано пројектовање технолошких процеса израде алата за бризгање пластике, магистарска теза2007Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Мечанин, В., Јурковић, М., Вишекруна, В.Технолошки процеси аутоматске производње1985Машински факултет, Бања ЛукаСрпски језик
Milošević, M.Razvoj specijalizovanog CAD/CAPP/CAM rešenja primenom savremenih programskih sistema opšte namene, magistarska teza2005Fakultet tehničkih nauka, Novi SadСрпски језик
Јовишевић, В.Пројектовање технолошких процеса2005Машински факултет, Бања ЛукаСрпски језик
Бабић, Б.Пројектовање технолошких процеса1999Машински факултет, БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Графички раддада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда30.00
Колоквијумнеда20.00
Колоквијумнеда20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Милошевић др Мијодраг
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Лукић др Дејан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Загоричник Марко
Асистент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Божић Дејан
Асистент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Милошевић др Мијодраг
Редовни професор

Лабораторијске вежбе