Predmet: Interaktivna inženjerska grafika (17 - IA013)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..

Upoznavanje studenata sa principima Interaktivne inženjerske grafike i osposobljavanje studenata za samostalni razvoj aplikacija.
Da znanja stečena iz polja Interaktivne inženjerske grafike i razvoja aplikacija primenom VTK i OpenGL biblioteka, primenjuju u daljem procesu obrazovanja, kao i u budućem profesionalnom radu.
Uvod u interaktivnu inženjersku grafiku. Upoznavanje sa VTK (VisulizationToolKit) objektno orijentisanom bibliotekom za prikaz 3D grafike. Osnovne klase za definisanje scene (vtkRenderWindow, vtkRenderer, vtkActor, vtkLights, vtkCamera, vtkMapper) primenom VTK biblioteke. Tipovi setova podataka u VTK biblioteci. Vizuelizacija skalarnog polja na primeru terena. Vizuelizacija skalarnog polja na primeru serije CT snimaka primenom vtkContourFilter klase. Eksport generisanih modela u STL fajl format. Učitavanje OBJ i STL modela primenom VTK biblioteke. Vizuelizacija vektorskog polja, primenom klasa vtkHedgeHog, vtkGlyph3D i vtkStreamTracer. Grafici u VTK biblioteci vtkChartXY klasa. Pregled sila koje deluju na telo, gravitaciona sila, sila viskoznog trenja, sila vetra, Magnusova sila i sila u opruzi. Numerička integracija jednačina kretanja, eksplicitna, implicitna i polu-implicitna. Ojlerova, RK2 i RK4 numerička integracija. Detekcija kontakta između objekata. Kontakt lopta-ravan i lopta-lopta. Određivanje impulsa kod kontakta ako se telo posmatra kao materijalna tačka i kao kruto telo. Simulacija užeta aproksimacijom sa više elemenata tipa opruge. Heptički uređaj PHANToM Omni. Uvod u GLSL (OpenGL Shading Language). Principi u vertex, geometry i fragment šejderima. VBO (Vertex Buffer Objects), VAO (Vertex Array Objects), EBO (Element Buffer Objects). Proračun osvetljenja na nivou temena (Gouraud), na nivou fragmenta (Phong) i cartoon senčenje. FBO (Frame Buffer Object) i njegova primena kod zapisa prikaza u više tekstura u jednom prolazu. Princip GPGPU (General Purpose GPU) za proračun opšte namene na grafičkoj kartici. Numerička integracija kretanja velikog broja čestica primenom tekstura na grafičkoj kartici i primenom bafera.
Predavanja, računarske vežbe i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Schroeder, W., Martin, K., Lorensen, B.Visualization Toolkit – An Object Oriented Approach to 3D Graphics, The third edition2002Kitware IncEngleski
Angel, E.Interactive computer graphics : a top-down approach with OpenGL2003Addison-WesleyEngleski
Angel, E.OpenGL: A Primer2002Addison-Wesley, BostonEngleski
Foley, J.D. et al.Computer Graphics: Principles and Practice1996Addison-Wesley, New YorkEngleski
Milićev, D.Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++1999Mikro knjiga, BeogradSrpski jezik
SensAble Technologies, Inc.OpenHaptics toolkit version 3.0 – Programmers- Guide2008SensAble Technologies, Inc.Engleski
Bailey, M., Cunningham, S.Graphics Shaders : Theory and Practice2012CRC Press, Boca RatonEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada30.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prezentacijadada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Krstanović dr Lidija
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Paunović Aleksa
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Varga Marija
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Bobić Aleksandra
Asistent

Računarske vežbe